Туристически дестинации в годината на Местни избори – 2015 (история 3)

Туристически дестинации в годината на Местни избори – 2015 (история 2)
22.06.2015
Туристически дестинации в годината на Местни избори – 2015 (история 5)
25.06.2015

Туристически дестинации в годината на Местни избори – 2015 (история 3)

Днес ще ви разкажем за община Средец, Бургаска област.

Защо избираме община Средец?

Проверка на Окръжна прокуратура – Бургас е установила нарушения в тази община. Извършени са регистрации по настоящ адрес на 166 души, без да са приложени необходимите документи, изисквани от Закона за гражданската регистрация.
В община Средец за периода февруари-април 2015 г. са направени 470 регистрации по настоящ адрес, през 2014 г. за същия период те са 116. Нарастването е 4 пъти в месеците преди изтичане на 6-месечния срок за уседналост. Община Средец е на 87 място сред 265 общини по увеличен брой на регистрациите. Според данните на прокуратурата поне 35 % от тях са извършени в нарушение на закона.

В с. Дюлево, община Средец, прокуратурата е установила, че са извършени регистрации на 47 души, а в действителност на посочените адреси живеят само 4 души.

През 2014 г. февруари до април в селото са се регистрирали по настоящ адрес едва 4 души. Според данните на ГРАО жителите са 230. Промяната в закона предвижда на места с над 100 жители да се избира кмет на кметство. Дюлево попада в тази категория и е станало мишена на „изборен туризъм“.

Какво се случва в другите малки селца от община Средец, където през октомври ще има избори за кмет. Същото, каквото и в Дюлево.

В село Загорци от февруари до април 2015 г. са направени 48 регистрации по настоящ адрес, срещу само 4 са същия период на 2014 г. Жителите на селото са 246.

В село Факия с 319 жители по постоянен адрес, новорегистрираните са 66, през 2014 г. от февруари до април регистрациите по настоящ адрес са едва 3.

Село Момина църква се е сдобило с 47 новорегистрирани шест месеца преди изборите, докато през 2014 г. те са 6. В селото живеят 225 души по постоянен адрес.
Малкото селце Светлина, в което живеят според регистрите 139 души – има новорегистрирани 11 души. През 2014 г. това са направили 3-ма.

В Бургаска област има още две общини, в които новорегистрираните са се увеличили почти 4 пъти, подобно на Средец. Това са общините Карнобат и Несебър.

В община Карнобат през изследвания период на 2015 г. са се регистрирали по настоящ адрес 507 души, за същия период на 2014 г. новите регистрации са 123.

В Несебър новорегистрираните са общо 954 ( февруари – април 2015 г.), докато през 2014 г. такъв интерес са проявили 265 души, през същия период на годината.

Пълната информация за нарастването на регистрациите по настоящ адрес във всички 265 община в България, за периода февруари-април 2015 в сравнение със същите месеци за 2014 г., можете да видите интерактивната карта, която разработихме на платформата: http://azglasuvam.net

Гласувайки контролирано за кмет на кметство в малките населени места – „изборните туристи“ ще са принудени от организаторите да гласуват така, както те им кажат и за кмет на община и общински съвет – което влияе върху резултата и на общинско ниво. Така брокерите на гласове вдигат КПД-то си и явлението поразява цялостния изборен процес.
За да разкажем тези истории обработихме отворените данни за регистрации, публикувани от ГРАО на 18 юни 2015г.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в