Да се закрие Комисията за досиетата

По-добре късно, отколкото никога
20.04.2015
Въвеждат задължителен централизиран подбор в държавната администрация
22.04.2015

Да се закрие Комисията за досиетата

Депутатът Велизар Енчев внесе в Народното събрание проект на Закон за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, по-известна като Комисията за досиетата.

Според Енчев, Комисията е съставена на партийно-квотен принцип, което поставя под съмнение нейната работа.

Голяма част от материалите, които се съхраняват в комисията, продължават да са секретни и тяхното разкриване може да увреди интересите и авторитета на България в международен план.

Съществуват възможности да се разкрие самоличността на наши разузнавачи и сътрудници на Балканите и Близкия изток, което има непоправими последици за тях и техните семейства.

Достъпът до разсекретените документи е твърде либерален според народния представител, което позволява на чужди граждани или на свързани с тях лица да четат и преснимат документи и по този начин да се сдобиват с разузнавателна информация.

От както съществува комисията, а това са повече от девет години, тя е похарчила над 30 млн. лева, като в тези пари не влизат сумите, похарчени за материални активи. Тези пари спокойно могат да бъдат спестени, като народният представител предлага тази икономия да се пренасочи към Българската академия на науките, която има хроничен недостиг на финансови средства.

След закриване на комисията, нейната дейност може да се поеме от НРС, Служба „Военна информация” и ДАНС.

Велизар Енчев предлага и съответните промени, свързани със закриването на комисията в Закона за Министерството на вътрешните работи, в Наказателния кодекс, в Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.