По-добре късно, отколкото никога

„Език свещен на моите деди…“ – или принципът на скачените съдове
16.04.2015
Да се закрие Комисията за досиетата
21.04.2015

По-добре късно, отколкото никога

На 08.04.2015 г. знакови фигури от БСП, начело с лидера на партията Михаил Миков внесоха в Народното събрание законопроект за допълнение на Закона за ветераните от войните.

Законопроектът се състои от един единствен параграф, с който участниците в антифашистката съпротива /1939 г. – 1945 г./ придобиват статут на ветерани от войните. По този начин останалите живи антифашисти, които са по-малко от 2 000 души, ще получат възможност да прибавят към пенсиите си добавка в размер на социалната пенсия за старост, която е 115 лева.

Признаването на антифашистите за ветерани от войните ще им донесе още и следните придобивки: безплатни лекарства по списък, утвърден от Министерството на здравеопазването; медицинска и дентална помощ по ред и списък, утвърдени от министъра на здравеопазването; отдих и лечение един път годишно в санаториум; безплатно пътуване по жп, градския и междуградския транспорт. Освен това борците против фашизма ще могат с предимство да ползват услугите на социалния патронаж и на домовете за възрастни граждани, както и столовете за обществено хранене на въоръжените сили, на държавните и общинските ведомства.

По общи изчисления допълнителните годишни разходи в държавния бюджет за тази категория лица ще възлизат на около 3 млн. лева.

Предложението на БСП идва шест месеца преди местните избори. То има за цел да втвърди вота на избирателите, подобно на предложенията на ДПС, с които вече ви запознахме. Че това е така си проличава от времето, в което социалистите депозират своя законопроект. На БСП ще се наложи да обяснява защо се е сетила чак сега за антифашистите, а не по времето, когато беше управляваща, заедно с ДПС.
Тогава борците против фашизма можеха без проблем да бъдат признати за ветерани от войните срещу даването на пенсионни добавки и обезщетения на лицата, репресирани по време на възродителния процес.

На БСП ще бъде много трудно да съхрани позициите си в местната власт на предстоящите избори. Очаква се ожесточена конкуренция за левия вот от АБВ на Георги Първанов, Движение 21 на Татяна Дончева и Българска пролет на Велизар Енчев. Отделно Атака на Волен Сидеров ще атакува русофилите и антинатовците в левите среди.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.