Частични местни избори в новата община Сърница

Изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване
17.03.2015
АВБ иска въвеждане на смесена избирателна система, а ПФ електронно гласуване само за българите в ЕС (част II)
21.03.2015

Частични местни избори в новата община Сърница

На 15.03.2015 г. се проведоха частични местни избори в новообразуваната община Сърница, област Пазарджик. След тях в Общинския съвет на новата община влизат три от парламентарно представените сили – ПП ДПС, ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок.

Какво показва първият преглед на протоколите за избор на общински съветници в общината? Продължава ли ръста в употребата на преференцията?

Броят на избирателите в община Сърница, област Пазарджик според избирателните списъци е 4 004. Те гласуват в 5 секции в три населени места (3 секции в гр. Сърница, 1 секция в с. Медени поляни и 1 секция в с. Побит камък).

В проведените в неделя избори за общински съвет гласуваха 3 178 гласоподаватели, като 2 690 са действителните гласове, отчетени от секционните комисии.

Първият преглед на протоколите за избор на общински съветници в Сърница показва интересни тенденции:

  •  59,5% от действителните гласове са с преференция в гласуването за съветници. За сравнение на парламентарните избори 2014 г. средната стойност в тези секции е 18% преференция от действителните гласове. Най-често преференция са употребили избирателите на ГЕРБ – 88% от гласувалите за партията, следвани от тези, гласували за РБ – 83%. Гласовете с преференция за ДПС са 24%.
  • Активността на тези частични местни избори е висока – 79,37%.
  • Впечатляващ е дялът на недействителните бюлетини за съветници – 15,35%. Това е 3 пъти повече отколкото са били недействителните бюлетини по време на парламентарните избори през 2014 г. в тези секции, въпреки че графиката на бюлетината за общински съветници и депутати е една и съща. За сравнение през 2014г. на парламентарните избори – средно за страната недействителните бюлетини бяха 6,29%, а в Пазарджишка област/ МИР – 8,5%. Недействителните бюлетини, отчетени от членовете на петте комисии, са в графа „празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа“.
  • В 4 от общо 5 -те секции ДПС губи гласове (в сравнение с парламентарните избори през 2014 г.). За сметка на това и в 5-те секции ГЕРБ и РБ подобряват своите резултати в абсолютни гласове, в сравнение с парламентарните избори. По-големият брой гласували (в сравнение с парламентарните, където активността в тези секции е 54%) обаче, не е налял гласове на ДПС.

На 22.03.2015 г. на балотаж на втори тур ще се състезават кандидатите за кмет на ДПС и ГЕРБ.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.