ДПС и РБ се обявиха против задължителното гласуване, а БСП и ГЕРБ "за"

Изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване
17.03.2015
АВБ иска въвеждане на смесена избирателна система, а ПФ електронно гласуване само за българите в ЕС (част II)
21.03.2015

ДПС и РБ се обявиха против задължителното гласуване, а БСП и ГЕРБ "за"

Президентът Росен Плевнелиев ще свиква национален референдум по въпросите на изборното законодателство. Той ще се проведе тази есен заедно с местните избори, обяви в обръщение пред Народното събрание държавният глава в четвъртък.

Въпросите, на които ще отговарят гласоподавателите са трите питания от допитването, което Плевнелиев инициира, но предходния парламент отхвърли. Българските граждани ще трябва да се произнесат дали у нас да има задължително гласуване, електронен вот и мажоритарен елемент в избора.

Блогът „Отворен парламент“ провери нагласите сред партиите в парламента. Към момента разпределението на силите е ясно – управляващите ще подкрепят провеждането на референдум, но са разделени в мненията си по въпросите. Опозицията пък като цяло е против провеждането на допитването.

По-долу ще намерите мненията на ГЕРБ, РБ, ДПС и БСП.

В петък очаквайте мненията на БДЦ, АБВ, ПФ и Атака.

Данаил Кирилов: Подкрепяме и трите президентски въпроса

ГЕРБ ще подкрепи идеята на президента Плевнелиев за провеждане на референдум. Подчертавам, че при предходните инициативи сме подкрепяли предложенията за провеждане на референдум за изборното законодателство.

Нямаме резерви към нито един от трите въпроса и ще ги подкрепим и трите въпроса. Ние сме излагали подробни аргументи за ползата от задължително, мажоритарно и електронно гласуване.

Радан Кънев: За електронно гласуване, против задължително, а въпросът за мажоритарността – да се изясни

Много се уморих да отговарям на въпроса дали ще подкрепим референдума. Още със съставянето на правителството сме се подписали под програмна декларация, в която този референдум е записан. Това е решение на мнозинството.

Нищо до момента обаче не ме убеди в ползата от задължителното гласуване, въпреки че обществените настроения са някакъв фактор, но извън тях това не е път към възстановяване на доверието към изборния процес и демокрацията – да накараш хората да участват насила в нещо, което не вярват. Не мисля, че имаше особено голямо доверие в изборите по времето на Тодор Живков, когато всички гласуваха.

По отношение на мажоритарния елемент – смятам, че въпросът както бе предложен от президента преди една година е скандално неясен. И му го казах още тогава. За мен преференцията е силен мажоритарен елемент. И ако бъде махната защитата на водачите на листи или бъде намален прага за преференция, това би го направило 100%. ако става дума за едномандатни райони обаче това е подарък за ДПС. Така че аз ще настоявам за яснота.

За електронното гласуване съм с две ръце и 150% „за“.

Четин Казак: Задължителното гласуване е противоконституционно

Ние сме принципна политическа сила. На този етап ние няма да подкрепим искането на президента за референдум. Позицията ни е категорична.

Задължителното гласуване е противоконституционно и ме бива да се подлага на референдум. Електронното гласуване също няма да подкрепим докато не ни представят сигурен вариант, с който да ни убедят, че няма да се злоупотребява и подменя вота на избирателите.

Ние считаме, че е много добре да се говори за мажоритарност, но тогава когато наистина има широка представителност на избора. Когато представителността е ограничена, каквито са принципно изборите в малка България не е добре. По естествен път мажоритарно се избират президента и кметовете на общини. Оттам нататък са възможни девиации.

Мая Манолова: Електронното гласуване противоречи на основния закон

Ние вече сме гласували по предложение за подобен референдум. И нямаме промяна в позицията си. Подкрепихме референдум за задължителното гласуване, така че това отново ще го подкрепим.

Категорично против сме обаче електронното гласуване, защото дори и чрез референдум да бъде получен положителен отговор, на практика то вече е обявено от Конституционния съд за противоконституционно, поради невъзможност да се осигури тайна на вота, така че е безсмислено.

Иначе ако говорим за мажоритарно гласуване – аз бих подкрепила такава идея. Дори бих подкрепила и направо промени в закона в посока по-голяма мажоритарност, стига това да бъде конкретизирано – да бъде ясно как ще действа.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.