Кредитите на депутатите от 43-то Народно събрание

Търговската колегия на ВКС с питане до Конституционния съд
09.02.2015
В Народното събрание е депозиран уникален проект на закон
18.02.2015

Кредитите на депутатите от 43-то Народно събрание

Вчера стана ясно, че правителството се готви да изтегли нов държавен заем в размер на 8 млрд. евро. Председателят на бюджетната комисия в парламента – Менда Стоянова от ГЕРБ, обясни, че сумата е “за тригодишен период – от тях 14 млрд. са за стари дългове, натрупани досега. Само 4 млрд. лева от тях са за финансиране дефицитите така, както са предвидени за 2015, 2016 и 2017 година.” И добави: “Дългът не ражда дефицит. Той е начин да се финансира дефицит.”

Темата за заема подтикна екипа ни да потърси информация за задълженията на българските депутати към банковите институции. Всеки един от тях е задължен да подаде декларация по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Eкипът на „Отворен парламент“ прегледа електронния регистър за тези декларации, качени след 27-ми октомври 2014 г., когато встъпиха в длъжност 240-те народни представители в 43-то Народно събрание. Според съдържащата се в декларациите информация, 112 депутати са посочили задължения над 5 000 лв., а 128 от народните представители не са декларирали такива. Трябва да посочим, че има и депутати, които не са обявили кредитора си, размера на задължението или валутата, в която е то.

Отвъд българските банкови и кредитни институции, прави впечатление че според декларациите като кредитори фигурират и Обединената Ирландска Банка (одобрила ипотечен кредит в размер на 240 хил.евро на депутата от РБ Настимир Ананиев) и депутатът Васил Каймаканов (ДПС), заел на колегата си Джевдет Чакъров (ДПС) сумата от 205 361 лв.

В инфографиката по-долу може да се запознаете с повече подробности от декларациите на народните представители по отношение на кредитните им задължения (графиките са активни и може да местите курсора на мишката си по тях):


Открийте ни във 

           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.