Колко „струваха“ гласовете за партиите и коалициите на предсрочните парламентарни избори?

От субсидия или от дарители са подкрепени политиците по пътя към парламента?
01.12.2014
Гражданските организации с финансиране от държавата?
02.02.2015

Колко „струваха“ гласовете за партиите и коалициите на предсрочните парламентарни избори?

На 18.11.2014 г. Сметната палата публикува на официалната си Интернет страница отчетите, които участниците в изборите са подали. Според отчетите осемте парламентарно представени партии и коалиции са разходвали общо 11 600 898 лв.

Отчетите показват, че най-големи разходи в едномесечната камапания са направили от ПП ГЕРБ – 2 857 281, 44 лв. На последно място е КП Патриотичен фронт (ВМРО и НФСБ), които са декларирали 495 334,33 лв. за финансиране на кампанията си.

Традиционно най-голямо перо в разходите на участниците в кампанията са медийните услуги. Представените в парламента партии и коалиции, са разходвали 6 045 666 лв. за медийно отразяване на кампаниите си, в които не са включени медийните пакети, получени от някои от тях (в размер на 112 518 лв.).

На второ място са разходите в кампаниите, направени за организацията на масови прояви и агитационни материали.

Средствата, похарчени за възнаграждения и осигуровки на екипите, работещи по време на кампанията, са най-малкият дял от разходите, като за 8-те парламентарно представени партии и коалиции възлизат на общо едва 37 579 лв.

Сравнението на направените в кампанията разходи и гласовете, която всяка една от 8-те парламентарно представени партии и коалиции е привлякла, показва, че “най-евтино” е струвал глас, даден за Патриотичния фронт – 2,07 лв.

Най-висока “цена” за глас е платила коалицията България без цензура, която е отделила по 10,08 лв. на избирател.

Увеличение в “цената” спрямо кампанията през май за Евроизбори 2014 г., се забелязва при гласовете, получени за ДПС.

Най-умело е намалила разходите си за “единица глас” ПП АТАКА. Докато през май 2014 г. един глас за неуспялата да излъчи евродепутат партия е “струвал” 21 лв., сега разходите са намалени почти тройно – 7,16 лв. за получен глас.

С пълният анализ на отчетите на участниците в кампанията за предсрочните парламентарни избори 2014 г., може да се запознаете на сайта на Институт за развитие на публичната среда.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.