Колко „струваха“ гласовете за партиите и коалициите на предсрочните парламентарни избори?

От субсидия или от дарители са подкрепени политиците по пътя към парламента?
01.12.2014
Дойде ли време да преосмислим партийното субсидиране?
13.02.2015

Колко „струваха“ гласовете за партиите и коалициите на предсрочните парламентарни избори?

На 18.11.2014 г. Сметната палата публикува на официалната си Интернет страница отчетите, които участниците в изборите са подали. Според отчетите осемте парламентарно представени партии и коалиции са разходвали общо 11 600 898 лв.

Отчетите показват, че най-големи разходи в едномесечната камапания са направили от ПП ГЕРБ – 2 857 281, 44 лв. На последно място е КП Патриотичен фронт (ВМРО и НФСБ), които са декларирали 495 334,33 лв. за финансиране на кампанията си.

Традиционно най-голямо перо в разходите на участниците в кампанията са медийните услуги. Представените в парламента партии и коалиции, са разходвали 6 045 666 лв. за медийно отразяване на кампаниите си, в които не са включени медийните пакети, получени от някои от тях (в размер на 112 518 лв.).

На второ място са разходите в кампаниите, направени за организацията на масови прояви и агитационни материали.

Средствата, похарчени за възнаграждения и осигуровки на екипите, работещи по време на кампанията, са най-малкият дял от разходите, като за 8-те парламентарно представени партии и коалиции възлизат на общо едва 37 579 лв.

Сравнението на направените в кампанията разходи и гласовете, която всяка една от 8-те парламентарно представени партии и коалиции е привлякла, показва, че “най-евтино” е струвал глас, даден за Патриотичния фронт – 2,07 лв.

Най-висока “цена” за глас е платила коалицията България без цензура, която е отделила по 10,08 лв. на избирател.

Увеличение в “цената” спрямо кампанията през май за Евроизбори 2014 г., се забелязва при гласовете, получени за ДПС.

Най-умело е намалила разходите си за “единица глас” ПП АТАКА. Докато през май 2014 г. един глас за неуспялата да излъчи евродепутат партия е “струвал” 21 лв., сега разходите са намалени почти тройно – 7,16 лв. за получен глас.

С пълният анализ на отчетите на участниците в кампанията за предсрочните парламентарни избори 2014 г., може да се запознаете на сайта на Институт за развитие на публичната среда.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.