От субсидия или от дарители са подкрепени политиците по пътя към парламента?

С 1 милион разходи за медии ББЦ излиза водач сред следените 40 доставчици на медийни услуги
10.10.2014
Колко „струваха“ гласовете за партиите и коалициите на предсрочните парламентарни избори?
10.12.2014

От субсидия или от дарители са подкрепени политиците по пътя към парламента?

На 18.11.2014 г. Сметната палата публикува на официалната си Интернет страница отчетите, които участниците в изборите са подали. Според тях от 8-те парламентарно представени партии и коалиции, най-много средства за финансиране на едномесечната камапания са разходвали от ПП ГЕРБ – 2 857 281, 44 лв. На последно място е КП Патриотичен фронт (ВМРО и НФСБ), които са декларирали 495 334,33 лв., с които са финансирали кампанията си.

Според чл. 162 от Изборния кодекс регистриранте партии, коалиции и кандидати, могат да финансират кампаниите си чрез собствени средства на партия/партиите, участващи в коалицията/членовете на инициативния комитет; средства на кандидатите или дарения от физически лица.

Съгласно отчетите, които участниците предават на Сметната палата, собсвените средства на партията включват – членски внос, държавна субсидия, собствени недвижими имоти, стопанска дейност, банкови заеми и други приходи.

Представените по-долу графики показват структурата на приходите в кампанията на 8-те парламентарно представени партии и коалиции.

От подадените отчети за пореден път става ясно, че основен приход за политическите партии е държавната субсидия. За трите политически партии, излъчили представители в 43-ото Народното събрание, финансирането на кампанията е почти изцяло със средства от субсидия – 93,14 %. ГЕРБ и ДПС са декларирали приходи за предизборната надпревара изцяло (100 %) от субсидията си.

По отношение на набираните от коалициите средства, основно перо се оказват и даренията от физически лица (парични и непарични) – 31,33 %.

Първенец по събрани дарения в подкрепа на политическата си кауза, както и по време на Евроизбори 2014, е КП “България без цензура”. В сравнение с кампанията от май 2014 г., чувствителен ръст в даренията си бележат и АБВ – с 188 195 лв., както и Реформаторския блок – 137 264 лв.

По време на кампанията за предсрочните парламентарни избори коалицията, водена от Николай Бареков, подобри собствения си дарителски “рекорд” и събра общо дарения на стойност 1 021 418 лв.  Тук трябва да посочим, че доскорошните съмишленици на ББЦ в лицето на ВМРО, се присъединиха към НФСБ и формираха Патриотичния Фронт.

Данните показват, че партиите, които не могат да разчитат на държавната субсидия са тези, които са декларирали най-големи суми от дарения. Ето защо на преден план излиза въпросът, дали “даренията” в кампаниите не са се превърнали в счетоводно оправдано средство за финансиране в особено голям размер?

Факт е, че за двете си предизборни кампании през 2014 г., ръководената от Николай Бареков коалиция, е събрала общо 1 880 898 лв. Тази сума е близка до набраните от българските граждани средства за Кампания 2013/2014 на “Българската Коледа”, които възлизат на 2 163 004 лв.

Дали даренията от предизборната кампания, обаче са резултат от осъзнатата подкрепа за политическа кауза, в която реални избиратели убедено са повярвали? Това е въпрос, чиято важност следва да бъде определена единствено от институциите и обществото. Може би в държавата на изгубените милиарди, част от отговорите трябва да потърсим и в разходваните средства за партийно финансиране…

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.