Медии, партии и избори – изпълнява ли се Изборният кодекс– междинни резултати от мониторинг на предсрочните парламентарни избори 2014

Зад страниците на един отчет
22.07.2014
Медии, партии и избори – изпълнява ли се Изборният кодекс– междинни резултати от мониторинг на предсрочните парламентарни избори 2014 – част втора
19.09.2014

Медии, партии и избори – изпълнява ли се Изборният кодекс– междинни резултати от мониторинг на предсрочните парламентарни избори 2014

Информацията е е актуализирана към 13.07ч, 11 септември 2014 г.

Институтът за развитие на публичната прави мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на оферти за отразяване и публикуване на информация за сключени договори между медиите и кандидатите за предсрочните парламентарни избори 2014г.

Прегледани са сайтовете на 40 медии – електронни и печатни – 6 телевизии, 4 радиостанции, 15 вестника и 15 информационни сайтове и агенции.

Според Изборния кодекс медиите следва да публикуват оферти за отразяване 40 дни преди изборния ден.

Данни за сключените договори между медии и участници в изборите се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Изборен кодекс
Информация за сключените договори
Чл. 180, (1) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.
(2) Информацията по ал. 1. обявявана от електронните медии, съдържа данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС.
(3) Информацията по ал. 1, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа
данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4. печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Публикуваме междинни резултати от мониторинга за 40 медии – централни и регионални. Данните са извлечени от интернет страниците на съответните медии.

Според Изборния кодекс заплащането на медийните услуги става предварително (т.е. преди съответното излъчване или публикуване) и при спазване на обявените от съответния доставчик ред, условия и цени, които трябва да са еднакви за всички.

В таблицата отдолу можете да видите медиите, чиито сайтове са прегледани и информация – има ли публикувани оферти и информация за подписани договори за отразяване към 10 септември 2014 г.

Въз основа на публикуваните данни за договорите на 6 телевизии, 4 радиостанции, 15 вестника и 15 информационни сайтове и агенции, могат да се направят различни разрези.

Както и по време на кампанията за Евроизбори 2014, сайтът Гласове не е публикувал своята оферта. Това не са направили и от в. Дума и в. Черно море, както и електронното издание Всеки ден.

От включените в мониторинга 40 медии, към 10 септември 2014 г., само 16 са публикували информация за сключени договори с участници в изборите.

Прави впечатление, че въпреки че сме предизборната кампания е в ход от почти седмица, 26 от медиите все още нямат сключени договори или не са публикували сключените такива с участниците в предизборната надпревара. 16-те медии, качили договори към този момент на своите страници, са: bTV, Нова ТВ, Канал 3, БНР, радио К2, в. Стандарт, в. Преса, в. Труд, в. 24 часа, в. Сега, в. Черноморски фар, в. Конкурент, Offnews.BG, Mediapool.bg, Dnevnik.bg.

Ситуацията е динамична – това е моментна картина – медиите продължават да сключват договори и да качват информация на сайтовете си.

Разпределението на средствата за медии по партии и коалиции към 10-ти септември 2014 г. е посочено в таблицата по-долу (за да прегледате информацията за всички участници, използвайте падащото меню в таблицата).

Според публикуваните договори, показани в таблицата по-долу, към този момент само 12 от 25-те регистрирани партии и коалиции в надпреварата за парламентарните избори, са изразходвали средства за медийна кампания. Сумите в договорите са без включено ДДС.

Сумите, за които те са сключили договори, са както следва:

От договорите подписани до този момент става ясно, че най-много средства досега са вложени от коалиция “БСП – Лява България” – 430 286.66 лв. , следвана от коалиция “България без цензура” –

262 107,6 лв.


От публикуваните до този момент договори става ясно, че вестниците Труд и 24 часа са най-големите бенефициенти на средства за отразяване на кампанията, следвани от bTV и Nova.

*Статията е обновена във връзка с допусната техническа грешка с договрите, подписани между в. Сега и политическите партии ГЕРБ и ДПС. Информацията е е актуализирана към 13.07ч, 11 септември 2014 г.