Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – Избори 2014 (трета част)

Най-скъпото им
04.12.2013
Половината дарения за Бареков над минималната заплата са без декларации за произход на средствата
25.06.2014

Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – Избори 2014 (трета част)

Снимка: http://medcitynews.com

По време на предизборната кампания за членове на Европейския парламент, Институтът за развитие на публичната среда направи мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на оферти за отразяване и публикуване на информация за сключени договори между медиите и участниците в  избори 2014г.

Според изискванията на Изборния кодекс медиите следва да публикуват оферти за отразяване 40 дни преди изборния ден.

Какви са правилата

Данни за сключените договори между медии и участници в изборите се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите (чл.180, ал1. от ИК)

Данни

Публикуваме окончателните резултати от мониторинга на 34 медии – централни и регионални. Данните са извлечени от официалните електронни страници на съответните медии.

С резултатите от първите два мониторингови периода, с дати към 12 май и 18 май, можете да се запознаете в блога „Отворен парламент“.

В таблицата по-долу са посочени медиите, чиито сайтове са следени, както и данни за това дали на тях има публикувани оферти и информация за подписани договори за отразяване към 28 май 2014г.

ТАБЛИЦА 1

*Публикувана е информация за условията за публикуването на рекламно съдържание, но не са посочени конкретни условията за политическа реклама

Бележка: Към момента екипът ни проучва съществуващите неясноти с договорите на Коалиция АБВ и ПП Партия на зелените с БНТ, като предстои информацията за тях да бъде актуализирана.

Предмет на мониторинга са 6 телевизии, 10 вестника, 3 радио станции и 15 електронни медии.

След края на предизборната кампания, прегледът на електронните страници на мониторираните медии показва, че от включените 34 медии, към 28 май 2014 г., 32 са обявявили оферти, а 22 от тях са публикували информация за договори с участници в изборите.

Медиите, които не са качили информация за офертите си са „Гласове“ и „Всеки ден“.

Информация за договорите си с участниците в предизборната кампания не са публикували радио „Фокус“, вестниците „Дума“, „Монитор, „Телеграф“, „Марица“, Струма“, сайтовете Bnews.bg, BGnes.bg, „Гласове“, Vsekiden.com и Novini.bg.

Информацията за договорите на информационна агенция „Фокус“, публикувана на електронната й страница е във формат, който не позволява да бъде разчетен и обработен. Тази практика  агенцията имаше и на изборите през 2013г.
Липсващата информация прави картината на изразходваните от участниците в предизборната кампания средства за медийни услуги непълна.

Информация за бюджетите на партии, коалиции и независими кандидати за кампаниите им в социалните медии, не е налична, към този момент и не е включена. Тези разходи могат да бъдат проследени, след като Сметната палата публикувата отчетите на участниците в Избори 2014г.

Сравнение на вложените в медийно отразяване средства по медии, включени в мониторинга към 28 май 2014г.

Графика 1

Разпределение на средствата за медии по партии към 28 май 2014г.
Графика 2

Съотношения между декларирани в регистъра на Сметната палата дарения и сумите за сключени с медиите договори
Графика 3
Към 28 май 2014 г. в регистъра на Сметната палата парични дарения са посочили следните политически формации – България без цезура, АБВ, Коалиция за България, Реформаторският блок, Българската левица и ПП Зелените.

По отношение на сравнението между приходи от дарения и сключени договори, следва
да се има предвид, че данните за получените дарения се изпращат до Сметната
палата в 7 – дневен срок от получаване им. Има вероятност в дните до 1-ви юни да се публикува информация за нови дарения. Законодателството постановява, че едно физическо лице може да дари за кампанията максимум 10 000 лв. за една календарна година.

При неподаване на информация за вписване в единния публичен регистър на Сметната палата се налага глоба на  лицето, което представлява партията или инициативния комитет – в размер от 3000 до 10 000 лв. Самкциониращ орган е Сметната палата.

Приходите в кампаниите освен от дарения се формират от субсидиите на партиите, медийни пакети и кредити, които участниците в изборите могат да вземат, за да финансират всички дейностите в предизборните кампании – външна реклама, събития, сувенири, застъпници, наети експерти, транспорт, наеми на зали, административни и т.н.

Таванът на средствата, които могат да бъдат похарчени в кампания за Евроизборите е 2 милиона лева за партии и коалиции и 100 хиляди за Инициативни комитети. Проверката на отчетите се извършва от Сметната палата, след края на изборите.

Санкции

За нарушаване на размерите на общото финансиране в кампанията глобите се налагат на лицето или лицата, които са определени от партията, коалицията или инициативния комитет, да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност. Размерите на глобите от 3000 до 15 000 лв. (чл. 476 от Изборния кодекс) .

Според Изборния кодекс сигнали за неизпълнението на задължението за публикуване на информация за договорите между участници в изборите и медии се подават до Централната избирателна комисия.

Наказателното постановление се издава от областния управител и с него на доставчика на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв (чл. 484 , ал.1 от Изборния кодекс).

Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5 000 до 10 000 лв. (чл. 484, ал.2 от Изборния кодекс).