Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – междинни резултати от мониторинг на Избори 2014 (втора част)

Обучение на независими наблюдатели
18.05.2014
Кампанията на Бареков – медии и дарения
31.05.2014

Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – междинни резултати от мониторинг на Избори 2014 (втора част)

Институтът за развитие на публичната среда прави мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на оферти за отразяване и публикуване на информация за сключени договори между медиите и кандидатите за избори 2014г. Прегледани са сайтовете на 33 медии – електронни и печатни. Предствяме ви междинните резултати от мониторинга на тези медии, а актуалност  към 18 май 2014г.

Снимка: http://medcitynews.com

Институтът за развитие на публичната среда прави мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на оферти за отразяване и публикуване на информация за сключени договори между медиите и кандидатите за избори 2014г. Прегледани са сайтовете на 32 медии – електронни и печатни

Предствяме ви междинните резултати от мониторинга на тези медии, с актуалност към 18 май 2014г. Първите данни публикувахме на 12 май 2014 г.

Според Изборния кодекс медиите следва да  публикуват оферти за отразяване 40 дни преди изборния ден.

Данни за сключените договори между медии и участници в изборите се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите (чл.180, ал1. от ИК)


Публикуваме междинните резултати от мониторинга за 33 медии – централни и регионални. Данните са извлечени от официалните уеб-страници на съответните медии. 

В таблицата по-долу са посочени медиите, чиито сайтове са прегледани, както и данни за това дали има публикувани оферти и информация за подписани договори за отразяване към 18 май 2014г. 

Таблица 1


*Публикувана е информация за условията за публикуването на рекламно съдържание, но не са посочени конкретни условията за политическа реклама

Бележка: Към момента екипът ни проучва съществуващите неясноти с договорите на Коалиция АБВ и ПП Партия на зелените с БНТ, като предстои информацията за тях да бъде актуализирана.  

Въз основа на публикуваните данни за договорите на 6 телевизии, 10 вестника, 3 радио станции и 14 електронни медии, могат да се направят различни разрези.

От включените 33 медии, към 18 май 2014 г., 31 са обявявили оферти,  20 от тях са публикували информация за договори с участници в изборите.
 
Ситуацията е динамична – това е моментна картина  – медиите продължават да сключват договори и да качват информация на сайтовете си.

По време на обявяване на първите резултати от  мониторинга на 12 май 2014 г., централните всекидневници "24 часа" и "Труд", които публикуват платено съдържание, нямаха информация за договорите си, такава вече е налична на страниците на медиите и е включена в анализа.  

Регионалните "Марица" и "Струма" все още продължават да нямат информация за договорите с участници в изборите, а това прави картината непълна.

Продължава и публикуването на доовори от агенция " Фокус" във формат, който не може да се чете – практика, която имаха и на миналите избори.

Няма информация какви са бюджетите на партии, коалиции и независими кандидати за кампаниите им в социалните медии.

Актуализирана информация за договори между участници в изборите и медии ще бъде обобщена от мониторинга и публиквана от "Отворен парламент" на 24 май  и отново след изборите на 28 май.

Сравнение на вложените в медийно отразяване средства по медии, включени в мониторинга към 18 май 2014г.

Графика 1
Разпределение на средствата за медии по партии към 18 май 2014г.

Графика 2
 

Съотношения между декларирани в регистъра на Сметната палата дарения и сумите за сключени с медиите договори:

Графика 3


Към 12 май 2014 г. в регистъра на Сметната палата само три формации бяха посочили парични дарения – България без цезура, АБВ и Реформаторския
блок, като към днешна дата дарения вече са посочили и Коалиция за България и
Българската левица.   
По отношение на сравнението между приходи от дарения и сключени договори следва
да се има предвид, че данните за получените дарения се изпращат до Сметната
палата в 7 – дневен срок от получаване от получаването им. Едно физическо лице може да дари за кампанията максимум 10 000 лв. за една календарна година. 

При неподаване на информация за вписване в единния публичен регистър на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв. Самкциониращ орган е Сметната палата.

Приходите в кампаниите освен от дарения се формират от субсидиите
на партиите, медийни пакети и кредити, които участниците в изборите могат да
вземат, за да финансират всички дейностите в предизборните кампании – външна
реклама, събития,  сувенири, застъпници, наети експерти, транспорт,
логистика, административни и т.н.

Таванът на средствата, които могат да бъдат похарчени в кампания за Евроизборите е 2 милиона лева за партии и коалиции и 100 хиляди за Инициативни комитети. Проверката на отчетите се извършва от Сметната палата, след края на изборите.

Санкции

За нарушаване на размерите на общото финансиране в кампанията глобите се налагат на лицето или лицата, които са определени от партията, коалицията или инициативния комитет, да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност. Размерите на глобите от 3000 до 15 000 лв. (чл. 476 от Изборния кодекс) .

Според изборния кодекс сигнали за неизпълнението на задължението за публикуване на информация за договорите между участници в изборите и медии се подават до Централната избирателна комисия. Наказателното постановление се издава от областния управител и с него на доставчика на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв (чл. 484 , ал.1 от Изборния кодекс).
Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв. (чл. 484, ал.2 от Изборния кодекс).