Обучение на независими наблюдатели

Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – междинни резултати от мониторинг на Избори 2014
12.05.2014
Медии, партии и избори – как се изпълнява Изборният кодекс – междинни резултати от мониторинг на Избори 2014 (втора част)
20.05.2014

Обучение на независими наблюдатели

Обучение на ИРПС за независими наблюдатели на Избори 2014 – Можете да следите наживо събитието оттук: 

Watch live streaming video from iped at livestream.com