Колко струва да промениш света?

Бариерите по пътя към Европейския парламент
21.01.2014
Становище на Институт за развитие на публичната среда по приетия на първо четене проект на Изборен кодекс
29.01.2014

Колко струва да промениш света?

Искаме да обърнем вниманието Ви към един по-различен въпрос: „Колко струва да промениш света?“

Накратко, ще Ви опишем новата инициатива на Българския дарителски форум, която стартира преди броени дни и цели да насърчи дългосрочния ангажимент на гражданите към дарителските инициативи. От момента на своето създаване екипът на “Отворен парламент” се опитва да дава отговор на въпроса „колко”:

– Колко гласа ще променят изборите?
– Колко са спестили депутатите?
– Колко са отсъствията на депутатите?
– Колко важна е субсидията за поддържането на българския партиен живот?
– Колко необходими са безотчетните 2/3-ти представителни разходи за депутатите?…

Днес обаче, искаме да обърнем вниманието Ви към един по-различен въпрос: „Колко струва да промениш света?“

Накратко, ще Ви опишем инициативата на Българския дарителски форум, която стартира преди броени дни.

В нейната основа бе заложена провокацията за един несъществуващ и безсмислен камък, наречен „бероний“. Името му произлиза от 10-левовата банкнота, с лика на Петър Берон върху нея. Съвсем логично и цената на камъка беше определена на 10 лв.
Първоначално на камъка бяха приписвани лечебни свойства – „лекува депресия, прави те щастлив и енергичен и променя света около теб“. Едва днес инициаторите на кампанията разкриха истинското предназначение на несъществуващия „лечебен камък”. Всеки човек, който бе готов да си закупи „магическия камък”, на практика щеше да инвестира парите си в една илюзия.

Инициаторите на кампанията се опитват да ни поощрят да дарим тази сума за нещо реално и значимо – да подкрепим благотворителна кауза, в която вярваме, но за която все още не разполагаме с достатъчна информация.

Кампанията „Колко струва да промениш света” насочва вниманието ни към създадената от БДФ платформа – www.stanidaritel.com. На нея всеки от нас може да се запознае с начините за даряване, с различни каузи, които имат нужда от подкрепа, с данъчните облекчения, които дарителите получават и др.

Целта на инициаторите е да насърчат постоянния ангажимент на гражданите към дарителски инициативи, а мечтата им е поне 100 хил. души да започнат да даряват всеки месец по 10 лв. Това би означавало, че за една година важните за нас каузи ще бъдат подкрепени с поне 12 милиона лева – сума, която би донесла чувствителна промяна.

Екипът на „Отворен парламент” се присъединява към инициативата. Ние вярваме, че благотворителността не бива да бъде единичен акт на подкрепа за решението на определен проблем. Едва когато превърнем благотворителността си в дългосрочна инициатива, ще успеем да намерим ефективни решения за проблемите пред които сме изправени заедно като общество.