Колко гласа ще променят листите при преференциално гласуване на изборите за Европейски парламент?

Отсъствията на депутатите
07.01.2014
Отсъствията на депутатите (декември)
24.01.2014

Колко гласа ще променят листите при преференциално гласуване на изборите за Европейски парламент?

Както вече стана ясно сред най-спорните предложения в проекта за нов Изборен кодекс остава преференциалното гласуване, против което се обявяват ДПС, а се застъпва официално от БСП и ГЕРБ.

При въвеждане на преференциално гласуване, определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция ще се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции), от това ще зависи и пренареждането на кандидатите в листата на съответната партия.

Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от определения в закона процент от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Получилите съответния брой преференции ще се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат в началото на кандидатската листа на съответната партия или коалиция, а останалите запазват първоначалното си подреждане.

Въпреки доказано неработещата преференция от 15 % на евроизбори в България, последвана от “епични битки” в предишния парламент и намаляването и на 6 %, сега в новият проектозакон “преференцията” небрежно е завишена на 7 %.

“Чл. 386. (2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“

Екипът на „Отворен парламент” изчисли как би изглеждало гласуването с преференция във вариант 15, 6 и 7 процента.

Таблицата представя българските партии, които успяха да се преборят за евродепутати през 2009 г. За всяка една от тях е изчислен броят необходими гласове, които трябва да събере даден кандидат, за да се възползва от преференцията и изпревари водача в своята листа. За основа са използвани гласовете, получени по време на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 7-ми юни 2009 г.
(За да видите необходимия брой гласове, кликнете върху стълбчетата в графиката)


Остава загадка защо прагът на преференцията е завишен, дали е чисто механично или се дължи на специфични изчисления от страна на работещите по проекта на Изборен кодекс.

Открийте ни във
Може да следвате „Отворен парламент“ и в

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.