Отсъствията на депутатите

Пореден обрат в уж обещаното приемане на Изборен кодекс, БСП и ДПС си създават нова комисия
18.12.2013
Колко гласа ще променят листите при преференциално гласуване на изборите за Европейски парламент?
09.01.2014

Отсъствията на депутатите

В средата на демекври председателят на Народното събрание Михаил Миков отчете работата на депутатите за първите шест месеца на 42 НС.

За да проверим кои са най-активните сред родните депутати, екипът ни прегледа информацията за “неоправданите отсъствия” в периода май – ноември 2013 г., представена на сайта на Народното събрание.


В средата на демекври председателят на Народното събрание Михаил Миков отчете работата на депутатите за първите шест месеца на 42 НС.

За да проверим кои са най-активните сред родните депутати, екипът ни прегледа информацията за “неоправданите отсъствия” в периода май – ноември 2013 г., представена на сайта на Народното събрание.

В периода 21-ви май 2013 г. до 29-ти ноември 2013 г. са били проведени 76 заседания на парламента. В тях депутатите от четирите парламентарно представени групи са отсъствали общо 1731 пъти, като “класацията на най-отсъстваща партия в парламента” категорично се води от ГЕРБ, следвана от АТАКА.

По време на своя “бойкот” в месеците юни и юли, депутатите от ГЕРБ са натрупали общо 1492 неоправдани отсъствия. Така в сравнително отношение 97-те депутата от ГЕРБ са пропуснали приблизително 15 заседания. Далеч след тях се нареждат депутатите от АТАКА със своите 111 отсъствия.

Управляващите Коалиция за България и ДПС демонстрират силна дисциплина по отношение на присъствие в пленарна зала и за първите шест месеца от дейността на 42-ото Народно събрание те са отсъствали съответно 84 и 44 пъти.

В таблицата по-долу може да се запознаете с отсъствията по партии:

Най-често отсъствалият депутат е Делян Пеевски (избран с листата на ДПС от Пазарджишки многомандатен избирателен район). Следван е от Бойко Борисов (избран с листата на ГЕРБ от 25-ти МИР София) и Кирил Калфин (избран с листата на ГЕРБ от Кюстендилски многомандатен избирателен район).

Правилникът на Народното събрание не посочва кои са “уважителните причини” за оправдано отсъствие на депутат. Така например, когато в пленарна зала се разглеждаше бюджета за 2014 г. една от парламентарните групи отсъстваше от заседанията. Тези депутати бяха извън България на официално посещение в търсене на добрите практики в “социалната и здравната политика на Куба” (Деница Гаджева, “Здравей България” – Нова телевизия, 11.12.2013 г.)

Преценката за това доколко уважителни са причините, поради които един депутат (или цяла парламентарна група) отсъства, е оставена на председателя на парламента и нейната гъвкавост е доста субективна.
В допълнителен проблем се превръща и фактът, че на страницата на Народното събрание се публикуват само “неизвинените отсъствия” на депутатите. С други думи няма как обективно да се прецени колко народни представители и по какви уважителни причини са отсъствали от пленарна зала.

Открийте ни във
Може да следвате "Отворен парламент" и в 

––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.