Колко гласа ще променят листите при преференциално гласуване?

Новият Изборен кодекс ще урежда и избора на Велико народно събрание, гласуването няма да е само с „Х“
26.11.2013
Венецианската комисия недоволна от "активната регистрация" в Изборния кодекс
02.12.2013

Колко гласа ще променят листите при преференциално гласуване?

Както вече стана ясно сред най-спорните предложения в проекта за нов Изборен кодекс остава преференциалното гласуване, против което се обявяват ДПС, а се застъпва официално от БСП и ГЕРБ. Затова, а и не само, всяка партия ще внесе собствен вариант, а окончателното решение как ще изглеждат изборните правила, ще бъде приет в пленарната зала, където коалициите от партии ще се формират въз основа на текстовете, за които се застъпват.

Екипът на „Отворен парламент” обаче се поинтересува как би изглеждало гласуването с преференция в 31 избирателни района, във вариант 7 или 5 процента преференция.

Както вече стана ясно сред най-спорните предложения в проекта за нов Изборен кодекс остава преференциалното гласуване, против което се обявяват ДПС, а се застъпва официално от БСП и ГЕРБ. 

Затова, а и не само, всяка партия ще внесе собствен вариант, а окончателното решение как ще изглеждат изборните правила, ще бъде приет в пленарната зала, където коалициите от партии ще се формират въз основа на текстовете, за които се застъпват.
При въвеждане на преференциално гласуване, определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция ще се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции), от това ще зависи и пренареждането на кандидатите в листата на съответната партия.
Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от определения в закона процент (в момента се обсъждат 5 или 7 на сто) от гласовете, подадени за кандидатската листа.
Получилите съответния брой преференции ще се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат в началото на кандидатската листа на съответната партия или коалиция, а останалите запазват първоначалното си подреждане.
Екипът на „Отворен парламент” се поинтересува как би изглеждало гласуването с преференция в 31 избирателни района, във вариант 7 или 5 процента преференция.
На вашето внимание е картата на МИР-овете в страната, като за всеки от тях е изчислен броят необходими гласове, които кандидат от четирите в момента представени в парламента групи, трябва да събере, за да се възползва от преференцията и изпревари водача в своята листа. За основа са използвани гласовете, получени по време на предсрочните парламентарни избори от 12-ти май 2013 г.Вижте Преференциално гласуване на по-голяма карта

В таблицата по-долу са представени мандатите, които всяка една от партиите, представени в парламента, е получила във всеки от многомандатните изборни райони.  


Открийте ни във
Може да следвате "Отворен парламент" и в 

––––––––-

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.