Новият Изборен кодекс ще урежда и избора на Велико народно събрание, гласуването няма да е само с „Х“

Управляващите залагат текст в Изборния кодекс, който да регламентира независим одит на машините и софтуера за вота
22.11.2013
Колко гласа ще променят листите при преференциално гласуване?
27.11.2013

Новият Изборен кодекс ще урежда и избора на Велико народно събрание, гласуването няма да е само с „Х“

Дни преди в деловодството на парламента да бъде внесен новият Изборен кодекс, БСП и ДПС не успяват да се разберат по някои важни параметри в закона. Затова и всяка партия ще внесе собствен вариант, а окончателното решение за правилата за вота ще бъде приет в пленарна зала от плаващо мнозинство, в което коалиции се очаква да правят различните партии, за текстовете, които застъпват.


Дни преди в деловодството на парламента да бъде внесен новият Изборен кодекс, БСП и ДПС не успяват да се разберат по някои важни параметри в закона. Затова и всяка партия ще внесе собствен вариант, а окончателното решение за правилата за вота ще бъде приет в пленарна зала от плаващо мнозинство, в което коалиции се очаква да правят различните партии, за текстовете, които застъпват.

Сред най-спорните предложения остава преференциалното гласуване, против което се обявяват ДПС, а се застъпва официално от БСП и ГЕРБ. Друга спорна тема е отпадането на изискването за уседналост, което пък ще залегне в предложението на Движението за права и свободи. Срещу отпадането на ценза се обявяват БСП и ГЕРБ.

Засега безспорни изглеждат предложенията за регистриране на партия за участие в изборите, за което ще са необходими 2500 подписа и 2500 лева депозит, за коалиция тази цифра е двойна.

В проекта на проект, изготвен от комисията на Мая Манолва, който ще служи за структура, по която всички партии да внасят своите предложения се предвижда и гласуване с два знака. Освен със знак „Х“, с който се гласуваше досега, в изработения от Искра Фидосова Изборен кодекс , в закона „Манолова“ се предвижда и гласуването с отметка.

Друго безспорно засега предложение е в кодекса да влезе и Закона за избор на Велико Народно събрание, който до момента бе останал извън окрупнените изборни правила.
Броят на депутатите за Велико народно събрание ще се запази – 400, но те няма да се избират в два тура – мажоритарен и пропорционален.

Всички останали правила ще бъдат еднакви.

Законопроектът на БСП се очаква да бъде внесен до дни в деловодството на парламента. Ще последват законопроекти на „Атака“ , ДПС и ГЕРБ.

––––––––-
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.