Управляващите залагат текст в Изборния кодекс, който да регламентира независим одит на машините и софтуера за вота

Работата по Изборния кодекс все пак остава за догодина
15.11.2013
Новият Изборен кодекс ще урежда и избора на Велико народно събрание, гласуването няма да е само с „Х“
26.11.2013

Управляващите залагат текст в Изборния кодекс, който да регламентира независим одит на машините и софтуера за вота

В новия Изборен кодекс ще влезе текст, който да регламентира независим одит на техниката и софтуера за машинното гласуване. Това съобщи пред блога "Отворен парламент" председателят на временната комисия, която изготви черновата на закон, регламентиращ вота Мая Манолова.

В четвъртък в парламента софтуерната компания Scytl представи система за електронно гласуване. Манолова каза, че от фирмата сами предложили да направят презентация, след като видели проекта на изборен кодекс, изготвен от временната комисия, в който е заложено машинното гласуване.


В новия Изборен кодекс ще влезе текст, който да регламентира независим одит на техниката и софтуера за машинното гласуване. Това съобщи пред блога "Отворен парламент" председателят на временната комисия, която изготви черновата на закон, регламентиращ вота Мая Манолова.

"Ние сме гарантирали достъп на независими наблюдатели до целия процес, но щом е необходимо да се одитира и проверява техниката и софтуера от специалисти – ще го регламентираме, не трябва да има пробиви в системата", заяви още тя.

В четвъртък в парламента софтуерната компания Scytl представи система за електронно гласуване. Манолова каза, че от фирмата сами предложили да направят презентация, след като видели проекта на изборен кодекс, изготвен от временната комисия, в който е заложено машинното гласуване.

Според представители на фирмата презентацията на предлагания от тях продукт се случва по тяхно желание.

"Видяхме проекта за Изборен кодекс на сайта на Народното събрание, обадихме се и казахме на депутатите: Искате ли да видите една фирма, която е правила и монтирала такива машини 18 пъти в 18 различни държави", заяви пред медиите Пламен Матеев, управител на фирма-център за автоматизация на проектирането и конструирането. Той обясни, че те са българският партньор на чуждестранната фирма, която предлага оборудването. Утре на конференция на Майкрософт ще бъде отново повторена днешната презентация и демо на машинното гласуване, с резултатите от гласуването, съобщи той.

Според данни на Матеев Scytl са предсоставили софтуера си за машинно гласуване в САЩ, Русия, Канада, Щвейцария, Австрия, Словакия, Финдландия, Еквадор, Аржентина, ЮАР, Нова Зеландия, Индия и други.

Във всяка държава продуктите на Scylt са минавали по няколко независими одита на специалисти във всички фази на изборния процес – ден преди вота, самия вот, както и обработката на данните след това.

По думите на представители на Scytl софтуерът им има защити както за външна, така и за вътрешна намеса.

Ако софтуерът бъде възприет в България, задължително ще му се направи одит, обясниха депутати. До момента парламентаристите не били предвидили специален законов регламент за такава проверка на техниката, но в кодекса ще бъде записан изрично.

В системата се вкарва необходимата информация за кандидатите, избирателите, секциите. Когато избирателят влезе в секцията, получава картата и я поставя в четеца на машината. Тя се отключва и му дава възможност да направи своя избор, след което на екрана се появява въпрос за потвърждение. Тогава евентуално избирателят може да промени вота си, обясни зам.-председателката на парламента.

След приключване на гласуването машината принтира и хартиена бюлетина, която се поставя в урната. Смарткартата може да се използва само веднъж и след гласуването се връща на комисията.

След края на изборния ден резултатите се "изваждат" от машината за гласуване, принтират се и се прилагат към протокола. При приключване на изборния ден трябва всички тези, които имат ключове за системата, заедно да извадят резултатите, иначе "влизане" в системата е невъзможно.

По неофициална информация на управляващите, ако машинното гласуване бъде възприето, то със сигурност ще доведе до "свиване" на изборната администрация. "В секционните комисии няма да е необходимо да има толкова много хора, понеже броенето ще става автоматично", казват депутати.

Те обаче твърдят, че до масово въвеждане на машинно гласуване едва ли ще се стигне, защото то ще "пречи" на пенсионерите, които не са технически грамотни и може да осуети вота им.

––––––––-
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.