Какво знаем за бежанците?

Доц. Мария Нейкова: Каквото и да е записано на хартия никой не избира доброволно да стане бежанец
22.10.2013
ГЕРБ обмисля да предложи смесена избирателна система в нов вариант на Изборния кодекс
08.11.2013

Какво знаем за бежанците?

В края на месец август, в следствие на употребата на химическо оръжие в Сирия се засилва бежанския поток, което става предпоставка за създаването на Национален оперативен щаб, председателстван от министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев. На 30 август, щабът създава план за действие за преодоляване на бежанския натиск, състоящ се от 11 точки.

Въпреки че е задължение на отговорните институции, те не успяват да обяснят на публиката по адекватен начин какви са критериите, по които определят кои са икономически мигранти и кои от влизащите в страната могат да получат статут на бежанец, защото са хора, останали без дом и бягащи, за да спасят собствения си живот и този на семействата си.

Без да има претенциите, че представя изчерпателна информация за всеки един от посочените аспекти, днес стартира информационната страница WWW.ZAKRILA.INFO , опитваща се да предостави навременна и точна картина на случващото се със сирийските бежанци.

______
снимка: worldhumanrights.wordpress.com


Действията и поведението на българските институции във връзка с търсещите убежище граждани изглеждат хаотични и безкрайно закъснели. Това предизвиква недоверие и страх не само в обществото, но и в самите институции.

В края на месец август, в следствие на употребата на химическо оръжие в Сирия се засилва бежанския поток, което става предпоставка за създаването на Национален оперативен щаб, председателстван от министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев. На 30 август, щабът създава план за действие за преодоляване на бежанския натиск, състоящ се от 11 точки.

Един от приоритетите на този план е информираността на гражданите. Отворен остава въпросът дали обществото има ясна представа за състоянието и готовността на държавата; за броя на бежанците; за епидемологичната обстановка; за ползите и рисковете, които носи приливът на бежанци; за издръжката на един бежанец и условията, които осигурява държавата.

Въпреки че е задължение на отговорните институции, те не успяват да обяснят на публиката по адекватен начин какви са критериите, по които определят кои са икономически мигранти и кои от влизащите в страната могат да получат статут на бежанец, защото са хора, останали без дом и бягащи, за да спасят собствения си живот и този на семействата си.

Така в обществото се създава и затвърждава усещането, че в България пристигат предимно икономически мигранти, без да се прави разлика между тях и хората потърсили закрила от страната ни.

Без да има претенциите, че представя изчерпателна информация за всеки един от посочените аспекти, днес Институт за равитие на публичната среда стартира информационната страница WWW.ZAKRILA.INFO , опитваща се да предостави навременна и точна картина на случващото се със сирийските бежанци. Страницата ще се постарае да представя систематизирана институционална информация за ситуацията свързана с бежанците, като: броя на потърсилите закрила и преминалите българо-турската граница; центровете, в които са настанени – брой места и реално настанени; предоставените хуманитарен и бежански стаут; отказ за предоставяне на статут; институциите, влизащи в оперативния щаб, техните отговорности и задължения; контакти на оперативния щаб; информация за дарителски акции; информация за самите бежанци и сирийската общост като цяло.

Липсата на информация и разнопосочните сигнали, които институциите дават, пораждат съмнения и създават условия за зараждане на ксенофобски настроения сред политическите формации и обществото. Преодоляването на тези крайно негативни тенденции, е свързано преди всичко с информираността на гражданите. Затова основна цел е да бъдат обединени и систематизирани под обща шапка информационните ресурси на институциите, които имат отношение към кризата, както и инициативите на доброволци, НПО, граждани.

www.zakrila.info ще се старае да запознава публиката с интересни аспекти от сирийския бит и култура, да насочва вниманието на публиката върху интересни материали и анализи в тази сфера. Страницата ще се постарае да отразява жестовете на солидарност, които българите правят, създавайки по този начин паралелна на институциите система за грижа и подкрепа на бежанците.

___________
снимка: worldhumanrights.wordpress.com