Протестите фантоми в стенограмите на парламента

"Една жена каза": Има платени протестиращи
16.09.2013
Месецът на бюджета в Народното събрание
18.12.2013

Протестите фантоми в стенограмите на парламента

На 21-ви септември е ден 100 от антиправителствените протести. Стенограмите от заседанията на Народното събрание обаче, не показват, че те да са водеща тема в парламентарните дебати.

сн. Мария Костадинова


Предложението за назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС на 14 юни 2013 г., бележи началото на антиправителствените протести.
Екипът на блога “Отворен парламент” проучи стенограмите от заседанията на Народното събрание от започването на протестите – 14-и юни 2013г. до 11-и септември 2013 г. Изследвани са общо 25 документа, а най-често използваните думи от българските народни представители, може да видите в следната инфографика:

Интересен факт е, че по време на тези заседания въпреки ясно изразеното безпрецедентно гражданско недоволство, темата за протеста почти не е засягана в заседанията на парламента. Недоволството на гражданите, обграждащи парламента ежедневно (включително и по време на провежданите парламентарни заседания) почти не присъства в дебатите на депутатите.

Дали защото ПП ГЕРБ е постоянно спрягана от депутатите на БСП като “отсъстващото звено”, или пък понеже представителите на ГЕРБ са се активизирали да изтъкват партията си като единствена опозиция след завръщането си в парламента, но името на “ГЕРБ” се споменава над 1500 пъти в стенограмите. В сравнение с партията на Бойко Борисов, думи като “протестите”, “протестират” и “протестиращи” заедно са споменавани едва 148 пъти от народните представители.

“Класацията” на най-коментираните партии е категорично оглавена от ГЕРБ, следвана от ДПС, която обаче има два пъти и половина по-малко споменавания (или общо 605). На почетното трето място се нарежда партията на Сидеров – АТАКА (389 пъти). Любопитно е, че в дебатите си депутатите почти не са посочвали БСП – социалистическата партия е спомената едва 88 пъти. Така дори и с обединени усилия новата тройна коалиция не може да измести “първенецът” в устите на депутатите ГЕРБ.

За разгорещените дебати по бюджета сочи споменаването на “бюджет” (1219 пъти). Думата присъства осезаемо в дневния ред на парламента, което е разбираемо като се има предвид, че през разглеждания от нас период се проведе обсъждането на актуализацията на бюджета и отхвърлянето на ветото, наложено от президента

Правителството на Пламен Орешарски очаквано също е сред основните теми в пленарна зала и е споменавано 708 пъти, с което се нарежда в предните места на нашата своеобразна класация.

_____________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.