Властта на колела

Половината депутати, избрани мажоритарно в един тур
09.09.2013
Парламент на кредит
23.09.2013

Властта на колела

На 21 май 2013 встъпиха в длъжност новите 240 народни представители в 42-то Народно събрание.

С придобиването на ново амплоа, някои от тях получиха и нови задължения като подаването на имуществени декларации пред Сметната палата.

Предвид нестихващите спорове около строежите и рехабилитирането на пътната мрежа в страната, екипът на “Отворен парламент” се опита да провери как се придвижват народните избранници по родните пътища между срещите в приемните си с техните избиратели, работното си място и домовете си, когато не могат да се възползват от служебните автомобили.

В прегледаните имуществени декларации 113 народни представители са посочили общо 156 автомобила, 3 мотора, 2 моторни лодки, 1 кемпер и 1 АТВ. Депутатите декларирали, че притежават повече от едно моторно превозно средство, са 41.

Според подадените декларации най-много автомобили притежават депутата от БСП Младен Червеняков и съпругата му – 5 на брой, следван от депутатката от ГЕРБ Йоана Кирова и съпруга й, както и депутата Георги Андреев от Коалиция за България и съпругата му – с 4 автомобила. С два автомобила, кемпер и лодка се нарежда депутата от Коалиция за България Таню Киряков и неговата съпруга.

Очертаха се и някои тенденции в предпочитанията на родните депутати, като инфографиката по-долу представя кои марки автомобили се оказаха водещи в депутатските сърца:

Равносметката показва още, че Пежо се нарежда на седмо място, като депутатите са декларирали 7 автомобила от марката, следвано от Шкода и Форд (по 6 автомобила), Сузуки, Хюндай и Ситроен (по 5 автомобила), Фиат и Деу (с по 4 автомобила). По един брой има от марките Мини купър, Нисан, Атом, Лада, Москвич и Ваз, а забравеният Ягуар на съпруга на депутатката от ГЕРБ Даниела Дариткова е вече деклариран.

Въпреки че възрастта на автомобилите не се споменава в декларациите, впечатление прави фактът, че често те са декларирани като закупени на стойности ненадвишаващи 3 000 лв. Подобен пример е закупената от депутата от ГЕРБ Антони Йорданов Тойота Ленд Крузер на стойност 2 000 лв. Опитахме се да открием колко струва най-старата подобна Тойота в момента на автомобилния пазар и достигнахме до цена от 3 450 лв. за “почти в движение” кола на 23 години без особени допълнителни екстри.

Екипът на блога „Отворен парламент“ пожелава на депутатите безаварийно пътуване, не само по време на изпълнението на техните задължения.

_____________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.