Половината депутати, избрани мажоритарно в един тур

Заседанията на ЦИК – какво показват числата
19.08.2013
Властта на колела
20.09.2013

Половината депутати, избрани мажоритарно в един тур

Блогът " Отворен парламент- граждански гласове" започва да представя идеите, които експертите, привлечени от мнозинството разразботват за нов Изборен кодекс. Започваме с проф. Михаил Константинов, който е адаптирал немската избирателна система за българските избори. Неговото предложение е да има 120 мажоритарни кандидати, избрани в един тур, и 120 избрани пропорционално. В парламента ще могат да се представят и партии, които имат 1 или 2 мажоритарни кандидати, без да са покрили 4% бариера при пропорционалното гласуване. Избирателят гласува с две бюлетини – една за кандидат и една за листа на партия.

Професор Константинов, ако изберем немската избирателна система, по която работите, как ще се определят мажоритарните кандидати – в един тур или в повече?
Първо искам да кажа, че не можем да изберем изцяло немската избирателна система, понеже за нея трябва промяна в конституцията. Поради това аз съм предложил вариант на немската избирателна система, при която не се променя броят на депутатите в НС – 240. Този брой при нас е записан в конституцията, а в Германия е плаващ. След което – избраните мажоритарно кандидати, и в Немската система, и във варианта, който предлагаме да се възприеме при нас, се избират в един тур с относително мнозинство. Това е възможно най-мажоритарния начин.Професор Константинов, ако изберем немската избирателна система, по която работите, как ще се определят мажоритарните кандидати – в един тур или в повече?
Първо искам да кажа, че не можем да изберем изцяло немската избирателна система, понеже за нея трябва промяна в конституцията. Поради това аз съм предложил вариант на немската избирателна система, при която не се променя броят на депутатите в НС – 240. Този брой при нас е записан в конституцията, а в Германия е плаващ. След което – избраните мажоритарно кандидати, и в Немската система, и във варианта, който предлагаме да се възприеме при нас, се избират в един тур с относително мнозинство. Това е възможно най-мажоритарния начин.

Запазва ли се бариерата за влизане в парламента на 4 % ? Ако партия спечели само мажоритарни кандидати ще влиза ли в НС?
В предложения вариант бариерата е запазена на 4%, в Германия тя е 5%. Предвидено е, че ако малка партия, която е под бариерата, вкара един или двама мажоритарни депутати, то на нея ще й се зачитат и спечелените на изборите проценти, дори те да не са покрили необходимата бариера. В Германия този брой е три, при нас това число трябва да бъде едно или две.

Как ще се издигат независими кандидати – те се сблъскват в едномандатните избирателни райони в кандидатите на партиите?

При немската избирателна система и при нейният български вариант, всеки избирател има два гласа – веднъж за партия, втори път за конкретните лица. В този смисъл и в Германия и у нас ще има независими кандидати. Само, че в България – гласуваш ли за независим кандидат, нямаш право да имаш партиен глас.

Каква избирателна система ще се прилага на местни избори?

Същата. И начинът на избор на президент ще бъде същият.

А при изборите за НС листата ще бъде пропорционална национална или отделна за всеки избирателен район?

Това е въпрос на политическо решение. И двата варианта са възможни.
Мисли ли се за промяна на границите на избирателните райони или не?
За разлика от чисто мажоритарните системи, които са много чувствителни към големината на районите, при немската избирателна система, това няма значение. Въпреки всичко предвиждаме следното – да се запазят досегашните МИР, с този брой мандати, който се определя пропорционално на населението, както бе направено на 12 май. След което във всеки МИР ще има съответния брой едномандатни райони.

Изборната администрация на нивото на този едномандатен избирателен район ли е и как се формира, респективно ЦИК как се формира?

Това отново е политическо решение. Аз, обаче предлагам, за да няма объркване – РИК в дадения МИР да се занимава и с мажоритарно избраните депутати. Иначе комуникацията ще стане трудна – а така ще се каже – тези влизат мажоритарно, тези пропорционално.

Какъв ще бъде ефектът за политическата система – уедряване на политическото представителство ли се търси?

Това, което със сигурност ще се случи е, че ще се обновят политическите елити, според мен. Ще ви кажа защо – за да участвате успешно в една такава система, всяка уважаваща себе си българска партия трябва да може да издигне 120 души мажоритарни. В момента политиците се крият зад пропорционалните листи и виждате, че влизат доста хора, които да кажем са семпли. Ако имате такава система, трябва да се тикат качествени хора напред. Освен това има чисто психологическа корелация – ако една партия е издигнала много харизматичен кандидат, избирателят много често решава да гласува за неговата партия. Харизматичните кандидати ще теглят гласове и за пропорционалните листи.

_____________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.