ГЕРБ предлага промени в Изборния кодекс

Граждански диалог с Вивиан Рединг
23.07.2013
Предложенията на ГЕРБ за промяна в ИК – необосновани и обслужващи конюнктурни интереси
25.07.2013

ГЕРБ предлага промени в Изборния кодекс

Четири месеца след последните промени, наложени от ПП ГЕРБ в Изборния кодекс, от партията внасят нов законопроект за изменения в Кодекса. 

сн. www.politika.bg


Четири месеца след последните промени, наложени от ПП ГЕРБ в Изборния кодекс, от партията внасят нов законопроект за изменения в Кодекса.

Изборните експерти на партията се завръщат към смесената изборна система – предлага се 209 от депутатите да се избират пропорционално с опцията за преференция, а 31 депутата се избират по мажоритарна система в едномандатни изборни райони.

Въпреки че съвсем скоро от ГЕРБ отхвърлиха преференциалното гласуване, в новия проектозакон на партията, то отново е възстановено.

Преференцията за отделен кандидат обаче е валидна само, ако той е получил не по-малко от 5 % от подадените за листата, в която е, гласове. Ако двама или повече от кандидатите в една и съща листа са с еднакъв брой преференции, то ЦИК чрез жребий определя кой да стане депутат.

Дали е въпрос на търсене на нови бъдещи коалиционни партньори или не, но от ПП ГЕРБ предлагат бариерата за влизане в парламента да падне на 3 %.

На Централната избирателна комисия се вменява да изготвя на три (шест) месеца обобщена статистическа информация за промените в данните от регистъра на населението -Национална база данни "Население" относно лицата с избирателни права и я публикува на интернет – страницата на комисията. За сметка на това новите си задължения, администрацията на ЦИК е увеличена два пъти от 14 на 28 души.

По отношение на инициативните комитети, от ПП ГЕРБ са променили виждането си за депозита изискуем за регистрирането им за участие в изборите. Сумата е намалена 100 пъти – от 10 000 на 100 лв. Облекчено е връщането на депозита на ИК – депозитът се възстановява, ако те получат гласове не по-малко от 1/10 (в момента е ¼) от районната избирателна квота

Помислено е и за независимите кандидати, като значително са намалени необходимите подписи за регистрацията им – предвидени са не по-малко от 1 на сто (в момента са 3 на сто), но не повече от 1000 подписа (в момента са 5000), за да бъдат допуснати до участие в изборите.

Създава се нова опция за безплатно отразяване на участниците – електронните медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да предоставят и безплатно време за отразяване на предизборната кампания по споразумение между оправомощени представители на медиите и на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, издигнали независими кандидати за народни представители.

Неприятностите причинени с незаконните бюлетини в Костинброд, навярно са повлияли на ПП ГЕРБ. Нововъведението, с което се търси сигурност при отпечатването на изборните книжа и бюлетините, е това че се предвижда това да бъде извършвано само от БНБ.

Проектът на ГЕРБ предвижда възможност за интернет гласуване чрез интернет терминали след 2014 г., като те ще са разположени на територията на до 20 избирателни секции, определени чрез жребий от ЦИК. Избирателите, които изявят желание да гласуват по интернет, ще трябва да подадат електронно заявление чрез специално изработена страница, не по-късно от 25 дни преди изборния ден. ГД ГРАО извършва проверка на заявлението и ако избирателят отговаря на условията, получава парола за гласуване с препоръчано писмо в двойно запечатан плик.

Интересно е да се отбележи, че за да гласува в интернет, избирателят трябва да има постоянен адрес или адрес по пребиваване на територия на някоя от тези до 20 секции. На специално открит за интернет гласуването сайт, гласуващите ще могат да получат информация как да направят това, както и да гласуват в период от не по-рано от 72 часа преди изборния ден до 21 часа на деня предхождащ изборния ден на територията на страната. Подробно са разписани и самите детайли около гласуването в интернет.


_____________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.