Свързани фирми, усвоили основната част от средствата за комуникация по Програмата за развитие на селските райони

Голямото "он-лайн" пазаруване
17.07.2013
Колко струва популяризирането на европейските програми ?
31.07.2013

Свързани фирми, усвоили основната част от средствата за комуникация по Програмата за развитие на селските райони

Средствата отделени за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони възлизат на 31 248 194 лв. и представляват над 30% от общия бюджет отпуснат за комуникационни планове по всички оперативни програми на Европейския съюз в размер на 71 637 781 лв.

Част от тези средства са използвани за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони в печатните медии, чрез национални всекидневници и седмични печатни издания, регионални печатни издания (всекидневници) и специализирани печатни издания.

Общата сума възлиза на 3 838 599 лв. и е разпределяна между печатните издания от три големи медийни компании. Сумата, която те и свързани с тях фирми са усвоили по Програма за развитие на селските райони общо е 5 522 049 лв.


Средствата отделени за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони възлизат на 31 248 194 лв. и представляват над 30% от общия бюджет отпуснат за комуникационни планове по всички оперативни програми на Европейския съюз в размер на 71 637 781 лв. Част от тези средства са използвани за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони в печатните медии, чрез национални всекидневници и седмични печатни издания, регионални печатни издания (всекидневници) и специализирани печатни издания. Общата сума възлиза на 3 838 599 лв. и е разпределяна между печатните издания от три големи медийни компании. Сумата, която те и свързани с тях фирми са усвоили по Програма за развитие на селските райони общо е 5 522 049 лв.

Компанията "Арчър айдиас" АД (бившата Leo Burnett Sofia) е бенефициент на 2 087 133 лв. (с ДДС) за публикуване на материали в печатни издания във връзка с информационната кампания на Програма за развитие на селските райони. Средствата са отпуснати за две основни позиции: материали в национални всекидневници и седмични печатни издания и материали в регионални всекиднивници. При провеждане на двете процедури за кандидатстване за тези поръчки, са били отстранени двама участници.

Представител и част от съвета на директорите на "Арчър айдиас" е Вихра Хаджиганчева, която е съдружник в още две фирми: Воис Медиа ООД и Ви Ен Стрийт ООД. Освен Хаджиганчева в дружеството Воис Медиа съдружник е и Красимир Гергов, който е част от надзорния съвет на "БТВ Медиа Груп" ЕАД и "Радиокомпания СИ.ДЖЕЙ" ООД (N-JOY, Z-Rock,Classic FM, Jazz FM и Melody), председател на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) , както и собственик и съдружник в множество консултантски компании, спортни и туристически обекти.

Втората компания получила значителни средства за публикуване на материали в печатни издания за популяризиране на Програма за развитие на селските райони е „Грейн Адвертайзинг“ ЕООД. Фирмата е спечелила две процедури по Програма за развитие на селските райони – за публикуване на материали в национални всекидневници и седмични печатни издания на обща стойност 1 343 850 лв. „Грейн Адвертайзинг“ ЕООД е собственост на Мартин Костадинов Батков (брат на адвоката Тодор Батков). Чрез консорциума „Грейн Мастър“ (мажоритарен собственик на фирмата със 70% е "Грейн Адвертайзинг") са усвоени още 938 252лв. за провеждане на информационна кампания. Бизнес дейността на Мартин Батков се свързва още със „Стандарт Нюз АД“, както и с „Обединени Български Вестници АД“, собственост на Ирена Кръстева (майка на печално известния кандидат за директор на ДАНС). Съдружник в „Стандарт Нюз АД“ е и фирмата ГМ ПРЕС АД, където участие има Кирил Петров Захариев. ГМ ПРЕС Ад и в частност Захариев e посочен като един от собствениците на едни от най-големите регионални ежедневници: "Марица", "Пазарджишка Марица", "Велинградска Марица", "Хасковска Марица", както и на вестниците "Шоу", "Над 55", "Доктор" и интернет агенцията www.blitz.bg. Не е ясно към кои точно печатни издания са разпределени тези 1 343 850 лв.

Третият играч, към който са разпределени средства за популяризиране на Програма за развитие на селските райони е „Сън медия сървисиз“ АД. Средствата, които са отпуснати за публикации в специализирани печатни издания възлизат на 407 616 лв. „Сън медия сървисиз“ АД участват и печелят още една процедура, съревновавайки се с "Арчър айдиас", но се отказват поради изтичане на срока на валидност на офертата. „Сън медия сървисиз“ АД се свързва с „Маг Комюникейшънс“ ЕАД на Красен Кралев. Освен средствата за публикации в специализирани печатни издания, още две компании, собственост на Кралев: ДЗЗД Маг Адвъртайзинг ООД – Агробизнес ПР и „Сън аут ъф хоум медия“ ООД печелят поръчки на стойност 1 152 814 лв. Освен средствата по Програма за развитие на селските райони кръгът от фирми около Красен Кралев е усвоила още 2 923 162 по Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ , Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) .

Без да бъдат създадени ефективни механизми за контрол върху собствеността на медиите, започналият деструктивен процес на пряка зависимост на печатни (а и електронни) медии от изпълнителната власт ще изкривява средата все повече. Ерозията се случва повсеместно и засяга всички аспекти на медийната среда, но е най-видима в областта на редакционната и финансова независимост, както и по отношение на професионалните журналистически стандарти.

Средствата отделени за популяризиране на оперативните програми и Програма за развитие на селските райони са още един от инструментите, с които си служи властта, за да подчинява и влияе върху редакциите. По данни на Пиеро 97, постъпленията от реклама в печатните издания са намалели с над 25 милиона в последните 4 години, с тенденция това намаление да продължи.

Невъзможността на печатните медии да се издържат чрез чисто пазарни принципи на конкуренция и качествено съдържание и съответно създаването на зависимост от държавното финансиране, превръща българския печатен бизнес в средство за натиск на публични фигури и разправа с опоненти.