Изборите в числа – Пресконференция на Институт за развитие на публичната среда

Предложения към парламентарния правилник и практиките на парламента
25.05.2013
Депутатите склонни да извадят НЦИОМ на светло, но без да пипат собствените си привилегии
31.05.2013

Изборите в числа – Пресконференция на Институт за развитие на публичната среда

Предсрочни избори 2013 –
Заключения на Институт за развитие на публичната среда от
от мониторинг върху дейността на институциите и наблюдение на изборния процес
Пресконференция
София Прес, 27 май 2013 г.

 

* Какви са заключенията от наблюдението на изборите в България и чужбина – организация на процеса, институционални реакции и нарушения?
* Какво „говорят" числата – активност, тежест на един мандат, невалидни бюлетини, даренията в кампанията, наблюдатели и др. ?
* Избори и социални медии – имаше ли изненади?

Предсрочни избори 2013 –
Заключения на Институт за развитие на публичната среда от
от мониторинг върху дейността на институциите и наблюдение на изборния процес
Пресконференция
София Прес, 27 май 2013 г.

 

* Какви са заключенията от наблюдението на изборите в България и чужбина – организация на процеса, институционални реакции и нарушения?
* Какво „говорят" числата – активност, тежест на един мандат, невалидни бюлетини, даренията в кампанията, наблюдатели и др. ?
* Избори и социални медии – имаше ли изненади?

Информацията, представена от Институт за развитие на публичната среда на днешната пресконференция, може да намерите на институционалния сайт на организацията или да видите тук: 

Препоръки на Институт за развитие на публичната среда за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството

Презентация – независимото наблюдение на изборния ден от ИРПС и "Изборите в числа"

Доклад "Изследване върху поведението на политическите партии в социалните медии по време на парламентарните избори 2013 г."

Презентация "Изследване върху поведението на политическите партии в социалните медии по време на парламентарните избори 2013 г."

Гледайте пресконференцията от тук: