Защо има хора без право на глас в подписките на партиите?

30 председателски места от общо 31 за ГЕРБ в РИК -овете
28.03.2013
Кръгла маса: Честни и прозрачни избори 2013
03.04.2013

Защо има хора без право на глас в подписките на партиите?

След искане от екипа на Институт за развитие на публичната среда до ЦИК, данните за проверените и върнати от ГД „ГРАО“ подписки на подалите заявление за регистрация партии за изборите за народни представители на 12 май 2013 г., бяха публикувани на  официалната страница на комисията.

Анализ на данните, направен от екипа на Отворен парламент, установи, че общо 10 704 лица без избирателни права фигурират в подписките на партиите и то само в тази тяхна част, която е проверена от ГРАО. Това на практика означава, че те могат да са значително повече. Според чл. 42 от Конституцията избирателни права имат гражданите, които са навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

Според ГРАО, заличените от избирателните списъци са 14 127 лица. Тези хора изтърпяват наказание лишаване от свобода или са поставени под запрещение, според регионалното министерство.

Големият въпрос, който екипът ни си задава е, какъв извод можем да направим от данните – че едва ли не всички хора без право на глас фигурират в подписките. Събират ли се подписите за регистрация на българските партии за избори, както изискава законът, или се злоупотребява с лични данни? Това смущава ли някоя от държавните институции, призвани да гарантират честността на изборния процес? Всъщност, това смущава ли някоя от многото институции в България, призвани да защитават върховенството на закона?

И ако има подобни смутени институции, тези данни не водят ли до заключението, че редица български партии трябва да понесат отговорност за изборната си регистрация чрез фалшиви подписи?

Графиката по-долу показва всички партии, които са получили най-висока подкрепа от хора без избирателни права:

В приложения файл по-долу може да проверите и информация за останалите, регистрирани от ЦИК партии – в колона L е представен в низходящ ред броят на подписалите се „партийни симпатизанти“, лишени от избирателни права.

Приложение 1

Потърсенa  за коментар, говорителят на ЦИК – Ралица Негенцова, каза следното:
„Винаги е било така с подписите и никога не е имало някакъв особен проблем с това“. Става въпрос за над 10-те хиляди на практика недействителни подписа, декларирани от партиите. „Не мога да коментирам дали това е редно или не, тъй като не ние събираме тези документи. ЦИК отговоря само да се придвижат те от партиите до ГРАО“, завърши говорителят.