Нов щурм на ПРСР в социалните мрежи

100 000 лв. (без ДДС), похарчени за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони в интернет
02.08.2012
Депутати искат криминализиране на поставянето им в зависимост
12.02.2013

Нов щурм на ПРСР в социалните мрежи

Нов щурм на ПРСР в социалните мрежи
Министерството на земеделието и храните готово да заплати 50 000 лв. (без ДДС)


Министерството на земеделието и храните готово да заплати 50 000 лв. (без ДДС)

След печално известния опит на Министерство на земеделието и горите да популяризира Програмата за развитие на селските райони в социалните мрежи, е налице втори щурм към върховете на известността.

На своята официална страница Министерството обяви процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: ”ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ПРСР ВЪВ FACEBOOK И TWITTER”.

Министерството изисква от външния изпълнител максимален ефект от тази услуга, който следва да бъде осигурен от екип, работещ по заложените изисквания. Екипът трябва да включва:
Ръководител екип, отговарящ за цялостната координация и реализирането на проекта, както и за отчитането пред Възложителя и
Ключов експерт (креативна част и творческа реализация), подпомагащ дейността на ръководителя на екипа по изпълнението на услугата.

В рамките на 1 година след сключване на договора, Изпълнителят ще трябва да подобри и доразработи вече създадените страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter /съдържание, визия, бърз достъп до информация и други/, а също така и да увеличи информацията в сайта, както и да оптимизира структурата му спрямо нуждата на потребителите на страницата във Facebook и профила в Twitter /обратна връзка с потребителите – отговори на питания и коментари и др./.

Към момента двата акаунта на ПРСР продължават да създават еднаква информация, но това вероятно се дължи на факта, че Twitter е платформа за споделяне на съдържание, което в този случай се създава от Facebook страницата на ПРСР.

Като количествен критерий за успех на страницата на ПРСР във Facebook са заложени 7 500 последователи.

Основната цел на ежедневното поддържане и постоянното обновяване на създадените вече страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter е максималното популяризиране на Програмата. Това от своя страна според Възложителя, ще даде възможност за обратна връзка и максималната информираност на бенефициентите на Програмата.
За да се постигне тази цел е „необходимо да се наеме външен изпълнител за изпълнението на дейността”.

За съжаление тази цел не е достигната към настоящия момент от поддържащите акаунтите, като затова може да съдим по коментарите под публикуваните материали на страницата на ПРСР във Facebook:

За да се обезпечи труда на екипа, Министерството е предвидило максималната стойност на обществената поръчка да е 50 000 лв (без ДДС).

Компонените, които са фактори при оценяването на представените от участниците оферти са предлаганата цена (с тежест 50 на сто), техническата оферта (която се формира от следните показатели – брой на предложени инициативи в страниците на ПРСР във Facebook и профил в Twitter – 15 %, брой добавени потребители към вече създадените страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter – 20 % и срок за реакция при поддръжката на страницата на ПРСР във Facebook и профил в Twitter- 15 %).

Похвална е осъзнатата необходимост от бърза реакция и отговор на потребителските питания, което сякаш не е силата на сегашните поддържащи страницата във Facebook:

Важно изискване към кандидатите е във всички визуални материали, които възнамеряват да създадат да се съдържа ясна индикация за участието на Европейския съюз, както и емблемата на ЕС и данни за органа, отговорен за съдържанието на информацията.

Въпреки че на самата страница на ПРСР във Facebook и на профила на Програмата в Twitter, информация за процедурата по кандидатстване няма, на страницата на МЗХ става ясно, че кандидатите трябва да изпратят своите документи и предложения до 17.00 ч. на 18 февруари 2013 г.