Изборните резултати – „open data“ или отпадането на посредниците към данните

Отворете данните от изборите
27.11.2012
Българите в чужбина с по-малко места за гласуване на референдума
06.01.2013

Изборните резултати – „open data“ или отпадането на посредниците към данните

Съвременното ни общество е белязано от появата на един нов и постоянно разширяващ своето влияние процес. Във все повече сфери на публичния живот, новите технологии и интернет освобождават информацията от официалното посредничество на институциите по начин, който да позволява на гражданското общество възможно най-адекватното й използване. Изборите или по-скоро данните от тях не представляват изключение от този процес.  

Неформална коалиция от НПО, блогъри и активисти за отворените данни апелирахме към Централната избирателна комися ( ЦИК) и  „Информационно обслужване“ АД  да отвори данните, свързани с изборите в България, предоставяйки ги чрез сайта на ЦИК за повторна употреба, в машинно-читаем формат, според стандартите за отворени данни. Инициативата се нарича „Отворени данни – избори в България“.

Разговорите и кореспонденцията с ЦИК продължават. Основната идея е да получим достъп до протоколите на СИК след първото им въвеждане в електронен вид от преброителя. Бихме искали да започнем работа по инициативата – да тестваме и демонстрираме нейните възможности, с обработката и анализа на резултатите от референдума, който ще се проведе на 27 януари 2013г.

„Отворен парламент – граждански гласове” вече е писал за значението на това, кой разполага с официалната информация от изборите и как я представя на обществото. Надали има по-важен момент от изборите в една държава, който да гарантира качеството на нейната демокрация. Ето защо сме си поставили за цел да информираме читателите ни за най-добрите практики по света, свързани с предоставянето на информация за изборния процес. Опитът на компанията Google в това отношение заслужава да бъде изследван.

Изборите и Google – дълготраен интерес или проверка на способностите?

Уеб-гигантът Google предоставя най-пълната и бърза интернет търсачка в света.  Една от причините за непрестанно разрастващото се влияние на Google, се крие в политиката за диверсифициране на продуктите, които организацията предлага на своите потребители. За периода от 2001г. до 2006 Google, пое управлението на 26 нови компании, повечето от които предлагаха иновативни продукти и технологии, но същевременно разполагаха с твърде малък личен капитал. 

 Тази политика на закупуване, разработване и интегриране на нови продукти в рамките на дейността на Google, превърна организацията в първия играч на пазара, към който се насочиха над 25% от количеството на всички инвестиции за он-лайн реклама в САЩ. От друга страна, обаче тя въвлече компанията и в качествено нови сфери, които на пръв поглед нямаха допирни точки с основната й дейност. Политиката и в частност изборите представляват една от тези нови сфери на интерес, към които Google се е насочил.

Google elections – хъб за информация, свързана с изборите в САЩ

 В началото на 2012 г. компанията създаде специална страница за изборите в САЩ, даваща възможност на потребителите да сравняват различните кандидати и да се информират за отстояваните от тях позиции. Google elections позволява да се разпределя по теми цялата налична информация за кандидатите в търсачката, както и да се оценява тяхното влияние в интернет.

Едно от интересните постижения на новата страница бе свързано с отразяването на резултатите от вътрешните избори на Републиканската партия в Айова, които се проведоха на 03.01.2012г. В този случай Google доказа, как чрез иновативни технологии, компанията може да поеме щафетата дори от най-сериозните новинарски организации, гордеещи се (а понякога и парадиращи) с възможностите си да набавят първи официалната информация.

Google разработиха специално приложение за отчитане и вписване на резултатите, използвано от администрацията на Републиканската партия.  Така в момента на тяхното потвърждаване, информацията се предоставяше и на уеб-компанията, която я отразяваше на своята страница. Оказа се, че новият сайт предоставя по-достоверни и навременни данни за гласуването от Associated Press – новинарската агенция, която традиционно получава и отразява първа официалните резултати от всички избори в САЩ.

Какво крие бъдещето за Google elections?

Засега екипът на Google няма за цел да насочи усилията си към това да спомага за администрирането или да мониторира данните от изборните резултати. Най-вероятно компанията ще продължи да развива по-скоро основните инструменти на своята подстраница за политика и избори – сравнение между кандидатите, отразяване на техните позиции, трендове на потребителските предпочитания в интернет и т.н. И макар че е малко вероятно от Google да започнат официална надпревара с Associated Press за това, кой може да представи по-навременно и адекватно изборните резултати, опитът от Айова поставя на дневен ред един интересен въпрос:

 „На кого принадлежи информацията за изборните резултати и необходимо ли е тя да се „демократизира”, веднъж след като официалните данни са отчетени от администрацията?”

 Отговорът на този въпрос е пряко свързан и с принципния смисъл от отворените данни за обществото.

 Традиционно установена практика по света до този момент е информацията за изборните резултати да се предоставя на най-големите новинарски агенции, които впоследствие я препродават във визуализиран вид.  От друга страна е факт, че Google представлява търговска компания и поддържането на страницата им за политика и избори по един или друг начин генерира приходи. Изборите на Републиканската партия в Айова са пример, че утвърденият модел вече остарява и все по-често ще бъде предизвикван от появата на нови технологии. Ето защо е въпрос на време и ролята на посредника в предоставянето на тези данни да бъде преоценена.

 Информацията от изборите засяга цялото общество и следователно е от публичен интерес. Ето защо най-правилното решение ще бъде данните от изборите да се отворят за всички заинтересовани страни.