Колко струва агитацията за референдума в обществените медии

Референдумът – как отговарят политиците
19.12.2012
С формални аргументи Сметната палата саботира контрола върху финансирането на кампанията за референдума
28.12.2012

Колко струва агитацията за референдума в обществените медии

Днес започва информационната кампания за референдума

На 7 декември станаха ясни Инициативните комитети, които ще вземат участие в разяснителната кампания за предстоящия референдум на 27 януари 2013 г.

Самата кампания, ще започне официално днес – 27 декември 2012 г. и ще завърши преди деня за размисъл на 26 януари 2013 г.

Регистрираните четири инициативни комитета, ще трябва да заплащат на медиите, чрез които искат да проведат разяснителната си кампания. Изцяло се възпроизвеждат правилата за предизборна кампания – отразяването е платено.

Направихме примерно изчисление колко би струвало включването в разяснителната кампания на Инициативните комитети, чрез различните форми за информиране на гражданите, предлагани от обществените медии.

Националната телевизия и радио

Поради факта, че не всички медии са обявили цените си към този момент, въпреки че срокът беше 17 декември 2012 г., ние използваме тарифите на обществените медии, приети с Постановление на Министерски съвет, които са и медиите с най-голямо покритие в цялата страна – Българската национална телевизия и Българското национално радио – програма „Хоризонт“.

Телевизията

Информационно-разяснителната кампания започва с встъпителни и завършва със заключителни клипове на Инициативните комитети –  участници в нея.

Участниците, предали своите встъпителни клипове, ще могат да разяснят на зрителите позицията си на 27 декември 2012 г. в рамките на до една минута, след централната информационна емисия на цена от 1 400 лв. за клип.

За закриването на кампанията, БНТ ще излъчи заключителните клипове на желаещите участници на 25.01.2012 г., отново срещу сумата от 1 400 лв. за клип.

Що се отнася до агитационните клипове в хода на самата кампания – Инициативните комитети имат максимум 3 минути на ден и опция да избират от седем времеви пояса, в които клиповете да бъдат излъчени:

1. Първи – 06.00 – 12.00 часа;
2. Втори – 12.00 – 16.00 часа;
3. Трети – 16.00 – 18.00 часа;
4. Четвърти – 18.00 – 20.00 часа;
5. Пети – 20.00 – 22.00 часа;
6. Шести – 22.00 – 01.00 часа;
7. Седми – 01.00 -06.00 часа

Да предположим, че Инициативните комитети са заинтересовани да излъчат 30-секундни агитационни клипове в най-гледаните часови пояси – в сутрешните блокове, както и преди и след новинарските емисии (т.е. първи, четвърти и пети часови пояс). Според приетите  тарифи, излъчването на три агитационни клипа на ден би струвало на участниците по 2 090 лв.. Ако се излъчват три пъти в седмицата, за четирите седмици активна кампания, Инициативните комитети трябва да платят по 25 080 лв.

Участниците в информационно-разяснителната кампания могат да се включат и в три телевизионни диспута, излъчвани на живо по БНТ. Общото време за  диспутите  е 180 минути, които са разпределени по 45 минути за всеки от участниците (половината от цялото време е за Инициативните комитети, агитиращи за гласуване с „ДА“, а другата половина е за двата комитета, агитиращи за вот „ПРОТИВ“). За да употребят това време, участниците трябват да заплатят по 180 лв. на минута (ако диспутът се провежда в работните дни, или 200 лв./мин. – в събота или неделя), или общо 8 100 лв. за 45 полагаеми им се за диспут минути екранно време.

Ако един от участниците, застъпващ тезата „ЗА” по въпроса на референдума, не заяви участие в даден диспут, другият участник, застъпващ тезата „ЗА”, трябва да използва и съответно заплати и разполагаемото време на отказалия се участник. Ако обаче откажат да участват всички, които са „ЗА” или всички, които са „ПРОТИВ”, то диспутът като такъв, губи смисъл и не се провежда.

Друга форма от разяснителната кампания са ежедневните хроники, отразяващи актуални прояви на участниците. Хрониките могат да бъдат излъчвани ежедневно, с изключение на дните на излъчване на встъпителни и заключителни клипове, както и в дните на официални празници – 31.12.2012 г. и 01.01.2013 г.

Хрониките могат да бъдат излъчвани от понеделник до петък след информационната емисия в 18.00 ч. или след централните новини 20.00 ч., както и в дните петък, събота и неделя след късната новинарска емисия от 23.30 ч. Времето за  хроники на всеки участник в кампанията не може да превишава една минута на ден.

През 25-те дни (3 седмици и половина), в които могат да бъдат излъчвани хроники, ако Инициативният комитет искат да бъдат отразени акциите от кампаниите им поне 3 пъти през работните дни, след централната емисия новини и веднъж през уикенда, ще трябва да заплатят 13 570 лв.

Друга платена форма, са т.нар. „интервю-анкети“ – където представителите на Инициативните комитети ще имат възможността да дават своите отговори на три еднакви въпроса, които ще се излъчват ежедневно, в рамките на 2 минути след края на информационната емисия от 18.00 ч. Тарифата на тази форма от информационно-разяснителната кампания обаче, не става ясна от Постановлението на Министерски съвет.

Обществената телевизия дава възможност на Инициативните комитети да участват в кампанията и чрез няколко безплатни форми – участие до 10 минути на Инициативен комитет в сутрешния блок на телевизията, както и по едно участие в предаванията „Панорама“ и „Референдум“.

До тук стойност на кампанията: 49 550 лв.

Радиото

Разяснителната кампания по програма „Хоризонт“ на БНР започва с встъпителни клипове и завършва със заключителни клипове на Инициативните комитети, като всеки от тях е с времетраене не повече от една минута. Тарифата за тези минути обаче, не е посочена в Постановлението на Министерски съвет.

По време на информационно-разяснителната кампания могат да се излъчват клипове на Инициативни комитети за популяризиране на тяхната теза и агитация към гласуване.

По програма „Хоризонт“ клиповете могат да бъдат излъчвани след информационните емисии в 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 и 23.00 ч. с изключение на часовете, определени за диспути или заседания на Народното събрание по време на работните дни, а в съботните и неделните дни, вместо в 11 часа, излъчването на клипове е възможно след емисията в 9.00 ч. Времетраенето на тази форма е до 60 секунди, като клиповете могат да се излъчват не повече от един път след всяка от емисиите.

Ако един Инициативен комитет избере да излъчва своите 30-секундни клипове по веднъж всеки ден (13 дни сутрин и 12 дни следобяд) по време на 25-те дни на кампания ще трябва да заплати – 4 270 лв.

Хрониките могат да бъдат излъчвани ежедневно и да включват репортажи и информация за прояви, организирани от инициативните комитети. Времетраенето им е до една минута, като могат да бъдат излъчвани не повече от две хроники на ден.

Ако някой от участниците избере да се ползва по веднъж дневно от хрониките 3 пъти в седмица, то за 17 излъчвания, би заплатил 5 100 лв.

Диспутите по програма „Хоризонт“ също ще бъдат заплащани от участниците – всеки от Инициативен комитет получава 45 минути за трите диспута, които ще бъдат проведени. При определената цена на минута се получават – 3 150 лв.

Други форми на разяснителната кампания са участия в дискусии по програма „Хоризонт“, визитка до 3 минути, интервю до 5 минути, репортаж до 3 минути. Тези форми се излъчват в програмата на БНР само след предварително заплащане по тарифа, определена от Министерски съвет.

Стойност на кампанията по радиото – 12 520 лв.

Частните медии

Тарифите на частните медии ( имайки предвид практиките от изборите),  ще са значително  по-високи в сравнение с тези на обществените медии.

При обществените медии се отчита  увеличение от 15 до 50 % за различните информационни форми, в сравнение с тарифите, определени от Министерски съвет за отразяване на предизборната кампания за местните и президентски избори от октомври 2011 г.