Референдумът ще струва на данъкоплатеца 14 милиона лева

Как се краде референдум
11.12.2012
Референдумът – как отговарят политиците
19.12.2012

Референдумът ще струва на данъкоплатеца 14 милиона лева

Проект на план – сметка за разходите по подготовката и произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. , с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала? ”
( в момента проектът  се съгласува с министерствата и предстои приемането на план – сметката от Министерски съвет)

1. Разходи по бюджета на Министерски съвет  за организационно-техническа подготовка на изборите – 9 960 000 лв.
1.1 За възнаграждения и материално – техническо осигуряване на дейността на ЦИК –
1 425 000 лв.,  в т.ч. влизат:
– възнаграждения и осигурителни вноски на ЦИК – 300 000 лв.
– възнаграждения по трудови правоотношения, граждански договори и др. – 200 000 лв.
– материално-техническо осигуряване на дейността на ЦИК – 925 000 лв.
1.2 Възнаграждения на членовете на РИК и СИК – 3 885 000
– за възнаграждения на членовете на РИК – 800 000 лв.
– за възнаграждения на СИК – 3 085 000 лв.
1.3. За обработка на данните от гласуването и издаване на бюлетин с резултатите – 720 000 лв.
1.4. За разяснителна кампания от ЦИК за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване – 100 000 лв.
1.5. За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на МС, областните и общинските администрации – 3 830 000 лв.
– администрация на Министерски съвет – 650 000 лв.
– областни администрации – 600 000 лв.
– общински администрации – 2 580 000 лв.
2. Разходи по бюджет на МРРБ, ГД „ГРАО“ – 520 000 лв.
3. Разходи по бюджета на МВР – 2 800 000 лв.
4. Разходи по бюджета на МВнР – 500 000 лв.
5. Разходи по бюджета на МО – 11 000 лв.
6. Разходи по бюджета на МОМН – 14 000 лв.
7. Разходи БНР – 100 000 лв.
8. разходи БНТ – 250 000 лв.
9. Разходи БТА – 40 000 лв.
Общо всички разходи – 14 195 000 лв.