Стоил Стоилов: Не съветвам никого да пренебрегва опита, който може да се вземе от т. н. тропически избори

Фидосова иска да отпадне преференциалното гласуване за Народно събрание
30.11.2012
Партийните върхушки трябва да са доволни – на изборите преференции няма да има
09.12.2012

Стоил Стоилов: Не съветвам никого да пренебрегва опита, който може да се вземе от т. н. тропически избори

Г-н Стоилов, от години се занимавате с организация и наблюдение на избори. Напоследък фокусирахте вниманието си върху изборите за президент, парламент и местна власт в Сиера Леоне, една от най-бедните страни в света. Считате ли, че опитът от подобни избори би бил полезен за страна като България?
Знаете ли, преди няколко години една депутатка, сега в опозиция, ме нарече специалист по тропически избори. Аз много се забавлявах тогава. Първо – изборите в страни като Сиера Леоне са изключително сложен процес от политическа, етническа, логистична и каквато и да е друга гледна точка. Второ – законите и правилата за изборите в подобни държави се пишат от юристи и практици с огромен международен опит и накрая, самите администратори на изборния процес са или международни екипи, или много добре подготвени местни екипи, нерядко обучавани в престижни университети. Аз не съветвам никого да пренебрегва опита, който може да се вземе от т. н. тропически избори.

С каква бюлетина се гласува – интегрална или не и с какъв знак се бележи изборът?
Коректно е да се запитаме как бяха проведени четирите избора в Сиера Леоне. Защото те бяха точно толкова. И бюлетините бяха четири.
Първо – това са едва третите избори след гражданската война, която приключи през 2002г. И първите организирани изцяло от националната избирателна комисия на страната. И при това първите общи избори за президент, парламент, местни съвети и председатели/кметове на местните съвети, проведени в един единствен ден.

И сега стигаме до бюлетините. Гласуването се проведе с интегрални бюлетини, на които е отпечатана цветна снимка на кандидата, името на кандидата, логото на политическата партия и поле за поставяне на знака за избор. Бюлетините са подвързани в кочани по 50 броя поредни номера като номерът е отпечатан и на отрязъка за кочана, и на самата бюлетина, която се дава на избирателя. От печатницата бюлетините пристигат опаковани заедно с изборните протоколи за резултатите адресирани до всяка избирателна секция.
Гласува се с всякакви знаци, включително с отпечатък от пръст. Знакът за избор може да бъде поставен където и да е на реда на съответния кандидат – в полето за избор, в полето на логото на партията, върху името на кандидата, върху снимката му. Може да има и няколко знака, стига те да са на линията на съответия кандидат. Може да се огради целият ред без да се влиза в съседните полета. Допуска се дори да има други знаци на празните полето на бюлетината, стига те да не влизат в полетата на други кандидати. Не се допуска изписването на имена или полагането на подпис, дори това да е само в рамките на избрано поле. Тези бюлетини са недействителни.

Всъщност колко вида бюлетини имаше ?
Бюлетините за всичките четири избора бяха интегрални, но някои избирателни окръзи бяха многомандатни. В тези случаи избирателят трябва да постави не повече знаци за избор отколкото е броят на мандатите, но може да постави и само един знак за избор на един от кандиидатите.
В подобни случай на няколко едновременни избора често се използва цветово индикиране на бюлетините за различните избори, което кореспондира с цветово маркиране иа урните и това улеснява избирателите. В конкретия случай бяха използвани 4 цвята и 4 урни във всяка секция. В някои страни изборният ден може да приключи в 15 часа или малко по-късно. При малкия брой избиратели за една секция, не повече от 300 това улеснява процеса на броене.

Какви проблеми констатира мисията от наблюдатели от ЕС и какви препоръки отправи?
На този въпрос най-добре е да се отговори когато бъде публикуван окончателният доклад в края на януари. В съответните сайтове вече са публикувани доклади на няколко наблюдателни мисии.
Искам, обаче тук да споделя неща важно и за изборите в България. Въпреки огромната неграмотност, въпреки изключителните трудности на придвижване неправителствените организации в Сиера Леоне се коалираха и осигуриха независимо, непартийно наблюдение във всяка една секция. Избирателна комисия издате необходимите методически материали, организира акредитацията и подпомогна обучението им. Независимо наблюдение беше реализирано и в окръжните и регионални центрове за обработка на резултатите. Независимото наблюдение е огромен фактор за укрепване за доверието в процеса и при потенциал за насилие има сдържащ ефект.

Спокойно ли бяха приети резултатите?
Спокойно едва ли е точната дума… Вижте, в подобни страни има специфика, която може да доведе до насилие, както това стана 2007 година в Кения. В Сиера Леоне огромен процент от населението са млади хора под 30 години. Само преди 10 години бяха демобилизирани над 70 000 бойци, голяма част от които деца-войници. Сега тези хора са на възраст между 20 и 30 години, без образование и квалификация, голяма част без работа. Прехранват се като полу-легални таксита с мотоциклети и др. подобни дейности. Не са за пренебрегване психическите травми, склонността да се решават проблемите с насилие, включително и да се отпразнува победата с насилие над загубилата страна. В тази специфика основното послание на всички беше за ненасилие. И на практика изборите преминаха до голяма степен в мирна обстановка. Разбира се, политиците на опозицията имаха своите претенции, възражения, обвинения.

Как е организирана регистрацията на избирателите и съставянето на избирателните списъци, за да се избегне повторното гласуване?
Регистрацията за тези избори е активна (ад-хок) с използване на биометрична система за изграждане на регистрационна база данни, която занапред ще бъде осъвременяване от постоянната изборна администрация. Самият избирателен списък съдържа снимка на избирателя, а всеки избирател получава лична изборна карта, която може да използва за 10 избора. След гласуване картата се перфорира на определено място. За да се избегне повторно гласуване се ограничава придвижването, дава се възможност на избирателите да отидат до маселите места, в които са регистрирани. Избирателният списък е инспектиран за двойна регистрация и тъй като това е криминално престъпление, има осъдени за двойна регистрация. Двойните регистрации са отстранени. Длъжностните лица, които работят на места, различни от мястото на регистрация могат да гласуват само за президент.

Как се избира парламентът – каква е избирателната система?
В Сиера Леоне беше използвана чиста мажоритарна система first-past-the-post. Особеното е, че при избора на президент трябва да се достигне праг от 55 процента от валидните гласове, за да бъде избегнат втори тур. Следователно при повече от двама относително равностойни кандидати, вероятността от втори тур е голяма.

Посланията на повторно избрания за президент бяха, че ще продължи борбата с корупцията, която гони чуждите инвеститори – има учредени концесии за милиарди върху минерални богатства – как ще се развива страната от тук нататък – твоите прогнози?
Не е тайна, че именно разпределението на приходите от концесиите и добива на минералните ресурси е основният мотив за властта. Не се наемам да правя прогнози, но политическата стабилност и предвидимост е ключова за външните и местни инвеститори. Мисля, че хората в Сиера Леоне имат горчивия опит на войната и ще ценят мира все повече.