Отворете данните от изборите

Нели Крус: ЕС отваря златната мина на отворените данни
20.09.2012
Изборните резултати – „open data“ или отпадането на посредниците към данните
04.01.2013

Отворете данните от изборите

До
проф.Михаил Константинов
Председател на Съвета на директорите
„Информационно обслужване“ АД

Уважаеми проф. Константинов,

Във връзка с директива 98 от 2003 г. на Европейския парламент и Съвета за повторна употреба на информация в обществения сектор* и предложение за изменение на същата и участието на България в международната инициатива „Партньорство за открито управление“, организации и застъпници за отворените данни стартираме инициативата „Отворени данни – избори в България“.

Водени от убеждението, че данните от обществения сектор с отворен достъп укрепват позициите на гражданите, като улесняват демокрацията на участието и спомагат за по-прозрачно, отговорно и ефективно управление, ние желаем чрез взаимодействие с публичните институции да подобрим условията за повторна употреба на информация в обществения сектор.

Апелираме към „Информационно обслужване“ АД да отвори данните, свързани с изборите в България, предоставяйки ги чрез сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) за повторна употреба, в машинно-читаем формат, според стандартите за отворени данни. Желанието ни е „Информационно обслужване“ да стане партньор в инициативата „Отворени данни – избори в България“.

Бихме желали на съвместна среща с представители на „Информационно обслужване“ АД да обсъдим в какви отворени формати (CSV, XML, SQL,RDF) могат да се предоставят данните за изборните резултати, списъци на секциите в същия отворен формат, на изборните комисии и точния им адрес, както и на броя на гласоподавателите, регистрирани във всяка секция и др. Необходимо е също така данните да са публикуват под отворен лиценз (ODBL).

Бихме искали да започнем работа по инициативата – да тестваме и демонстрираме нейните възможности, с обработката и анализа на резултатите от Референдума, който ще се проведе на 27 януари 2013 г.

Надяваме се, че след като обсъдим заедно преодоляването на пречките за предоставянето на информация за изборите в отворен формат, към инициативата да се присъединят Сметната палата, контролираща финансирането на изборния процес и поддържаща публичен регистър за финансирането на кампаниите, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ – изготвяща избирателните списъци и разбира се ЦИК, която администрира и ръководи изборния процес.

Всички бази данни на тези институции, свързани с изборите, се изграждат и поддържат от „Информационно обслужване“ АД. Намирането на подход за отварянето данните ще способства за създаването на благоприятна среда за множество дейности с добавена стойност, произтичащи от повторната употреба на информационни ресурси на обществения сектор.

Убедени сме, че възможността данните от изборите да бъдат обработвани за целите на различни изследвания, тяхната визуализация на интерактивни карти и по други способи и комбинирането им с други данни – за демографията на избирателния район, социално – икономическото развитие и др., ще предостави нови възможности за анализ на поведението на избирателите и партиите, както и за отчитане на „девиации“ в отделни секции и избирателни райони и ще повиши доверието в изборния процес**.

Искрено разчитаме на Вашата готовност за взаимодействие и разбиране за необходимостта от нови подходи при представянето и обработката на данни, свързани с изборния процес в България.

С уважение,
Антоанета Цонева – Председател на УС на Институт за развитие на публичната среда
Асен Генов и Константин Павлов – Фондация „Четиринадесети януари
Милена Недева – NGO Links
Боян Юруков – блогър, специалист информационна и системна интеграция, активист за отворени данни, гостуващ автор в официалния блог на Open Government Partnership
Пейо Попов – блогър, юрист,координатор на Open Knowledge Foundation за България
Емил Георгиев – блогър, юрист, специализиран в сферата на информационните технологии, защитата на личната неприкосновеност и интелектуалната собственост; активист за отворен интернет, отворени данни и административна прозрачност.

________________________________________
* Законът за достъп до обществена информация транспонирана директива 2003/98 и регламентира:
а) достъпа до обществена информация, както и
б) нейното повторното използване
** Отворените данни и изборите – променя ли се информацията за избирателите?