Колко струва президентската кампания в САЩ?

Безотчетните пари на депутатите ще останат без налог
18.11.2012
Цацаров изкопира Владимира Янева с искане за отчитане на по-малко СРС-та
26.11.2012

Колко струва президентската кампания в САЩ?

Колко струва президентската кампания в САЩ?
Изборите през 2012 г. бяха най-скъпите в историята на САЩ.

Анализът на Центъра за отговорна политика след прегледа на данните на Федералната изборна комисия, показва че изборите в страната са стрували около 6 млрд. долара.

Най-значителната разлика в сравнение с предишните изборни кампании се наблюдава в безпрецедентно огромните суми (над 970 млн. долара), събрани и изразходвани от външни донори – привидно независими организации.

Не само общата сума, събрана в кампанията е счупила рекордите, но и скоростта, с която се разходват средствата, особено в последните седмици преди изборите. Темпото, с която „неполитическите организации”, подкрепящите двамата кандидати харчат пари, е повече от яростна. Пример за това  как се играе „за” или „против” двамата основни кандидати, разходите в началото на септември са били около 19 млн. долара на седмица, докато в седмиците след 21-ви октомври, те вече са надхвърляли 70 млн. долара седмично.

Въпреки това, в сравнение с изборите през 2008 г., се наблюдава спад в разходваните средствата, които са събрани от политическите комитети и партиите на двамата кандидати, за изборната надпревара. Докато през 2008 г. са налети в кампанията  2.8 млрд. долара, на тези избори разходите на политическите комитети са възлезли на 2.6 млрд. долара.

Разходите за кампанията за Конгреса през 2012 г. са се повишили съвсем леко в сравнение с тези от 2010 г. Похарчени около 1.82 млрд. долара, в сравнение с 1.81 млрд. през 2010 г. Камарата на представителите е повишила разходите си с около 3 % до 1.1 млрд. долара, докато Сенатът е намалил своите с около 7 % в сравнение с 2010 г. до 743 млн. долара.

Увеличението на разходите в кампанията  на Камарата на представителите се дължи на републиканските членове, чието първо преизбиране през 2012 г. е особено важно за републиканската партия.

Кампанията за Конгреса е  повлияна от увеличение на средствата, идващи от „неполитически организации”. Всички членове на Конгреса взети заедно са събрали сумата от 1.7 млрд. долара, според данните на Федералната избирателна комисия, което е средно с 11 млн. долара повече на конгресмен, в сравнение с предишните избори. Разходите, покрити от собственото финансиране на кандидатите на техните кампании се оценяват на 200 млн. долара през 2012 г.

Общо за двете камари на Конгреса кандидатите от републиканската партия са събрали повече средства, в сравнение с кандидатите на демократическата партия. Повече пари обаче са събрали демократите в състезанието за местата в Сената, но въпреки това набраните средства общо за двете камари на Конгреса възлизат на 1.1 млрд долара, събрани от републиканската партия и около 700 млн. събрани от демократическата.

СТОТИЦИ МИЛИОНИ ИЗВЪН ОТЧЕТИТЕ

Това, което остава неизвестно, а и може би никога няма да бъде напълно отчетено, са средствата, разходвани за различни „неполитически” дейности, от организации, инвестиращи огромни суми за различни реклами, особено непосредствено преди изборите. Според Центъра за отговорна политика в двата месеца преди изборите за подобни „неполитически” дейности са разходвани най-малко 203 млн. долара. Към това число, трябва да се добавят и не по-малко от 100-200 млн. долара, похарчени от неправителствени организации, занимаващи се със застъпничество по проблеми, с които се идентифицират техните кандидати, средства, които не се изисква да бъдат отчетени пред Федералната избирателна комисия.

ЕДНИ И СЪЩИ ИЗТОЧНИЦИ, НОВИ СТРАТЕГИИ

Различните кандидати и политически комитети използваха и най-различни тактики и стратегии.

Кампанията на Обама традиционно събра милиони от„домакинските” дарения – малките дарения достигнаха не по- малко  214.3 млн. долара. Разбира се кампанията не се ограничи да търси само малки дарения, а се насочи и към богатите и властни поддръжници, които събраха не по-малко 180.1 млн. долара.

Кампанията на Ромни не успя да достигне исторически рекорди при набирането на средства, но пък беше подкрепена от доста мощни „неполитически” организации, като едва около 70.8 млн долара са събрани от т.нар. „малки дарения”.

„В новата среда, в която бяха поставени кандидатите на тези избори, ги накара да събират, колкото се може повече пари от всички възможни източници“, посочват от Центъра за отговорна политика. Въпреки това средствата, които са събрани по време на президентската кампания през 2012 г., отразяват същите интереси, които ръководеха кампанията през 2008 г.

През 2008 г. основните три сектора, спонсориращи президентската кампания, бяха секторът „Финанси, застраховане и недвижимото имущество” (събрал 141.2 млн. долара, от които 54 % за демократите), сектор „Адвокатите и лобисти” (събрал 100.7 млн. долара, от които 78.2 % за демократите) и сектор „Други услуги и бизнес” (събрал 86.6 млн. долара, от които 63.6 % за демократите). Бизнес интересите от своя страна пък, представляваха 62 % от събраните по време на президентската кампания средства тогава.

През 2012 г. същите тези сектори водят в списъка на най-големите дарители, но има някои важни разлики. От сектор „Финанси, застраховане и недвижимо имущество” идват 80,7 млн. долара. Ромни обаче, води Обама в парите събрани от сектор „Други услуги и бизнес” събрал този път едва 52.2 млн. долара, 60.2 % са средства за републиканската партия. Сектор „Адвокати и лобисти”, събрал 42.4 млн. долара, 61.7 % са за кандидатите на демократическата партия, но отива на трето място по дарения в кампанията през
2012 г.

И през 2012 г. водещ спонсор от финансовия сектор си остава Уолстрийт, откъдето за президентската кампания са получени около 28 млн. долара, но тук Ромни води Обама, като 19.6 млн. долара от даренията са получени за неговата кампания.

Адвокатските и лобистките организации също предоставят сериозна подкрепа в президентската кампания, но пък тя е в много по-голяма степен в помощ на Обама, за когото са събрани около 25.7 млн. долара от всички събрани средства в този сектор (42.4 млн. долара).

Друг сектор, който подкрепя значително в по-голяма степен кампанията на Обама е образователният. От организации, занимаващи се с проблемите на образованието, кампанията на Обама е събрала 20.1 млн. долара, от общо събраните 24.3 млн. долара в цялата предизборна кампания.

Работещите в Калифорнийския университет например, са дарили за кампанията на Обама 1 млн. долара, а други 5 американски университета са също така в списъка на 20-те най-сериозни спонсори в неговата кампания. В списъка на големите дарители, влизат и 4 водещи технологични компании и държавните служители. Най-големите донори в кампанията на Ромни от друга страна са компаниите, работещи във финансовата сфера, 5 от които са сериозни играчи на Уолстрийт.

Една важна разлика в набирането на средства за двете президентски кампании е акцентът върху малките донори в кампанията на Обама. Всеки кандидат се фокусира върху максимумът дарения от физически лица, в тази кампания събирани главно през организации занимаващи се с набирането на средства за кампанията. 214 млн. долара към 17 октомври, беше събрала кампанията на Обама от физически лица, дарили по-малко от 200 долара, като това е повече от три пъти от средствата, които е събрал Ромни по този начин.

* Източник: OpenSecrets.org – 2012 Election Spending Will Reach $6 Billion