Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“

Последният доклад на Фрийдъм Хаус: Влошен изборен процес и проблеми в съдебната реформа
25.09.2012
БОРКОР – между митовете и корупционните реалности
23.10.2012

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“ е резултат от независим граждански мониторинг върху дейностите по създаването на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – БОРКОР и реализираните от Центъра публични политики.
Представянето на доклада, както и неговото обсъждане може да гледате тук:

Докладът е изготвен от екипа на Институт за развитие на публичната среда въз основа на събрана информация от проведени изследователски интервюта с представители на Центъра – неговото ръководство и директори на дирекции от специализираната администрация, медиен мониторинг на публикации, анализ на нормативни актове, документи (протоколи и стенограми) и доклади, изготвени държавни институции и Европейската комисия (ЕК), експертни становища на неправителствени организации.

Основната задача на мониторинга бе да установи какъв е институционалният профил на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност; да идентифицира целите и задачите на структурата; размера на публичния ресурс, насочен към нея и административния капацитет на институцията; да направи независимо заключение относно степента на реализация на поставените цели и да оцени значението на БОРКОР, като интегрална част от националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, в рамките на Програма „Публични политики” на Институт за развитие на публичната среда.

С текста на доклада може да се запознаете ТУК.