Отворен парламент ще следи дейността на депутатите

Нели Крус: ЕС отваря златната мина на отворените данни
20.09.2012
Пресконференция на “Отворен парламент – граждански гласове”. Какво ни предстои?
05.10.2012

Отворен парламент ще следи дейността на депутатите

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Отворен парламент – граждански гласове” е дигитален инструмент, събиращ и разпространяващ информация за парламентарния живот в България.

„Отворен парламент – граждански гласове” следи теми, свързани със:

  • свобода на изразяване и медийна свобода; достъп до информация; защита и гарантиране на граждански и политически права; изборното законодателство;
  • електронни права; достъп до трафични данни; използването на специални разузнавателни средства;
  • изразходване на публичен ресурс; корупционен натиск и влияние върху законодателния процес.
  • Оценката за въздействието на нормативни актове, използването на новите технологии за усилване на гражданското участие и популяризиране на доктрината за отворените данни са в центъра на усилията на Институт за развитие на публичната среда – създател на портала.

Какво предоставя порталът на своите потребители?
Как се изграждат профили на депутатите?
Как се усилва връзката им с избирателите и се повишава тяхната отчетност?

Вижте записите на пресконференцията, дадена от екипа на Институт за развитие на публичната среда на пресконференция на 30.09.2012 в БТА.
Video streaming by Ustream