Нели Крус: ЕС отваря златната мина на отворените данни

Изслушвания на кандидати за членове на ВСС, част 3
13.09.2012
Отворен парламент ще следи дейността на депутатите
30.09.2012

Нели Крус: ЕС отваря златната мина на отворените данни

Отворен парламент публикува изказването от 18.09.2012г. на Европейския комисар Нели Круз за блога на Open Government Partnership .

 

ЕС отваря златната мина на отворените данни

Данните са най-важният продукт на 21-ви век, те са новото гориво. Почти няма ограничение по отношение на икономическото и социалното въздействие, което може да се генерира чрез новите приложения и инструменти, които се пускат в употреба ежедневно. Стратегията за отворени данни на Европейската комисия има за цел  да предостави най-широката употреба на този актив в рамките на единния пазар. По-специално Комисията работи, както е описано по-долу, за да предвижи тази стратегия напред.

Първо, сме предложили ново законодателство, което да отвори информация от публичния сектор, така че бизнесът и гражданите да имат достъп и да могат да използват публичните данни по-лесно в целия ЕС, без затруднения и високи цени. Това изисква огромна промяна в културата на управляващите, за да осъзнаят тази необходимост. Администрацията трябва да промени отношението си и да разбере, че предоставянето на данни безплатно или на ниска цена, в действителност може да бъде от полза. Целите ни все още не са постигнати, но се надявам, че държавите-членки на ЕС ще разберат огромните възможности, което нашето предложение представя. Всъщност отварянето на данни от публичния сектор може да генерира икономически печалби в размер на около 40 млрд. евро годишно и този факт не трябва да се игнорира, особено в рамките на настоящите икономически условия.

Освен това има интересни разработки за отворени данни и в областта на културата. През последните години, Европеана се превърна в хъб за достъп до европейски библиотеки, музеи, галерии и архиви. Порталът е съкровищница на културното наследство, както и на творческата индустрия. Надявам се, че ще видим и други подобни приложения, които насърчават дневния ред на отворените данни..

Вече сме установили, че отворените данни могат да помогнат на учените да си сътрудничат и да се развиват, което от своя страна води до ползи за гражданите, бизнеса и всички заинтересовани страни, които финансират изследователския процес. Предложихме да се предоставят всички публикации от изследвания, финансирани от ЕС. Желаем постепенно да отворим достъпа до данни от научни изследвания. Радвам се, че ЕС изпълнява своята роля при въвеждането на тази нова област от отворени данни за гражданите на Европа.

Ще продължим да подкрепяме и самите изследвания, свързани с отворените данни. През следващите две години ще се инвестират € 45 млн. евро за осигуряването на техническа инфраструктура за изследвания, свързани с отворения достъп до данни и цифровото им съхранение. Като заместник-председател на Комисията, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, аз съм впечатлена от напредъка ни и огромния потенциал, който отворените данни създават пред всички иновации. Горда съм да заявя, че ЕС се ангажирал изцяло с каузата на отворените данни в управлението.