Министерство на земеделието и храните се отчете пред блога "Отворен парламент – граждански гласове" за "експанзията" си в социалните мрежи

100 000 лв. (без ДДС), похарчени за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони в интернет
02.08.2012
"Фас Еър" или как се развлича елитът
15.08.2012

Министерство на земеделието и храните се отчете пред блога "Отворен парламент – граждански гласове" за "експанзията" си в социалните мрежи

Преди минути Министерство на земеделието и храните се отчете пред блога „Отворен парламент“ за „експанзията“ си в социалните мрежи, като изпрати следния документ:

Oтчет по изпълнение на договор за услуга за периода

12.01.2012 – 02.08.2012

Във връзка с изпълнение на договор за създаване и поддържане на интернет страници на ПРСР в Facebook и Twitter в периода 12.01.2012 – 02.08.2012 изпълнителят е извършил следните дейности, разделени на 5 етапа:

1.            Подготовка за изработване на интернет страници на ПРСР в Facebook и Twitter;

2.            Изработване на интернет страници на ПРСР в Facebook и Twitter;

3.            Попълване на информация на интернет страницата на ПРСР в Facebook;

4.            Публикуване на интернет страниците на ПРСР в Facebook и Twitter;

5.            Всекидневно поддържане на страниците на ПРСР в Facebook и Twitter и публикуване на актуално съдържание.

1.            Подготовка за изработване на интернет страници на ПРСР в Facebook и Twitter:

Първоначалният етап по изпълнение на договора обхваща периода 12.01.2012 – 12.02.2012г. Той включва събиране и подбор на информация за интернет страниците на ПРСР. Като източници са използвани официалните интернет сайтове на МЗХ и ПРСР: www.mzh.government.bg и www.prsr.bg. Подбрана е най-важната информация по отношение на Програмата за развитие на селските райони – кога е създадена, какъв е размерът на безвъзмездната помощ, кои са допустимите бенефициенти и кой е управляващият орган. Целта е да се осигури най-основната информация за потребителите, да бъде поднесена по разбираем начин и да бъде лесно достъпна, за да може всеки, който се интересува от Програмата, да може да я получи бързо и безпроблемно.

През този етап бяха разработени идейната концепция и техническата спецификация за двете интернет страници на ПРСР. Бе взето решение Facebook страницата да събира в себе си най-важната информация от различни източници, така че да бъде максимално удобно за потребителите. За да отговаря на световните тенденции в общуването в социалните мрежи и за да бъде по-атрактивна, страницата на ПРСР трябва да разполага със специално разработени Facebook приложения, които да систематизират подбраната информация.

Бе взето решение професионален програмист да изработи Facebook приложение, което да наподобява по дизайн и съдържание официалната интернет страница на ПРСР и да включва следните секции:

             „За програмата“;

             „Новини“;

             „Мерки“;

             „Бенефициенти“;

             „Нормативна база“;

             „Контакти“;

             „Стъпки за кредитиране“;

             „Проверка статус на проекти“;

             „Галерия“;

             „Анкета“;

             „Call center“;

             “Как да кандидатствам?”;

             „Полезни връзки“ (линкове към интернет страниците на Европейска комисия, Служба за официални публикации на Европейския съюз, Съвет на ЕС, Европейски парламент, Съд на европейските общности, Портал Европа, Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Народно събрание на Република България, Представителство на Европейската комисия в България, Координация по въпросите на Европейския съюз/Министерски съвет, Структурни фондове на ЕС, Програма за развитие на селските райони, Национална служба за съвети в земеделието, Национална селска мрежа, Селскостопанска академия);

             „Мерки“;

             „Нормативна база“;

             „Въпроси и отговори“;

             „Условия за ползване“;

             „Контакти“;

             Телефон за подаване на сигнали за корупция.

Съгласно концепцията за развитие и поддържане на страницата на ПРСР в Facebook трябва да се публикуват новини, свързани с Програмата, но да бъдат не повече от 2-3 на ден, за да не се натрапват на потребителите и да предизвикват неприятни усещания. Новините, които се публикуват на официалния сайт на ПРСР, ще бъдат автоматично публикувани и в Facebook чрез специално приложение. Бе взето решение да се включат и новини относно ПРСР и от други информационни сайтове, като те да бъдат публикувани от администратора на фен страницата. За да се придаде по-неформален и привлекателен стил на страницата, бе взето решение да бъдат качени и рекламните видеоклипове на ПРСР и на мерките 214, 121, 141, 123.

По отношение на страницата на ПРСР в Twitter също бе разработена концепция за развитие и поддръжка. В тази връзка бе взето решение да се създаде специален дизайн за фон на страницата и профилна снимка. Поради техническите специфики на Twitter не е възможно да бъде публикувана подробна информация относно ПРСР. Характерните особености на комуникацията в този канал изискват генериране на съобщения до 140 символа, което означава публикуване на най-важната информация в синтезиран вариант. Тъй като Twitter не позволява автоматично публикуване на новините директно от сайта на ПРСР, както е в Facebook, това ще бъде задължение на администратора на сайта. Бе взето решение да се публикуват и новини от други информационни сайтове (извън официалния на ПРСР).

2.            Изработване на интернет страници на ПРСР в Facebook и Twitter:

Изработването на интернет страниците на Програмата за развитие на селските райони в Facebook и Twitter обхваща периода от 12.02.2012 до 12.03.2012. През този етап бяха създадени двете страници и бяха направени подходящи настройки. След това бяха изработени специалните дизайни и визии, които да отговарят на официалната страница на ПРСР, и бяха изготвени Facebook приложенията, които да съдържат подбраната информация.

През този етап от изпълнението на договора бяха изработени предложения за визията на Facebook и Twitter страниците на ПРСР, които в последствие бяха одобрени от МЗХ. Идеята бе да бъде спазена основната визия на сайта на Програмата за развитие на селските райони, за да бъде лесно разпознаваема сред Facebook и Twitter потребителите.

Всички интегрирани в Facebook страници от сайта на Програма за развитие на селските райони, са статични. Единствено секция „Новини“ е динамична, т.е. всички новини, които биват публикувани на страницата на ПРСР, ще излизат автоматично и в секция „Новини“ в Facebook страницата.

Основното попълване на актуална информация за ПРСР ще се извършва на т.нар. „Стена“ на Facebook страницата, където потребителите ще могат да пишат, коментират, задават въпроси и т.н.   По отношение на Twitter –новините ще бъдат публикувани в профила на ПРСР, като останалите потребители имат възможността да ги споделят и коментират в своите профили.

3.            Попълване на информация на интернет страницата на ПРСР в Facebook:

Този етап обхваща периода от 12.03.2012 до 27.04.2012. През него постепенно бе публикувана вече подбраната информация в страницата на ПРСР в Facebook. Първо бяха попълнени секциите „За“, „Описание“, „Основна информация“ и „Контакти“. По-голямата част от информацията бе сложена в специално създадените Facebook приложения. Рекламните видеоклипове на ПРСР и на мерките 214, 121, 141, 123 също бяха публикувани през известен период от време, за да не се натрупват на едно място на „стената“. През посочения период своевременно бяха публикувани в Facebook и всички новини, свързани с ПРСР, които излизаха в информационните интернет сайтове. Целта бе да се натрупа известно количество начална информация преди страницата да бъде направена видима за потребителите. По този начин при популяризирането й потребителите ще имат възможност да се запознаят с дейностите по Програмата и да получат интересна информация. Фен страницата на ПРСР бе обвързана с фен страницата на министър Мирослав Найденов в Facebook с цел да се постигне по-голяма видимост в социалната мрежа.

4.            Публикуване на интернет страниците на ПРСР в Facebook и Twitter:

Страниците на ПРСР в Facebook и Twitter бяха публикувани официално (т.е. бяха направени видими за всички потребители) на 27.04.2012г. С цел да бъдат популяризирани и да получат по-голям брой последователи бяха публикувани линкове към страниците в различни интернет сайтове, форуми и Facebook групи.  Сред тях са следните Facebook страници и форуми:

            Агро Култура

             http://agronet.bg

             Biomag

             Сдружение „Земеделие“

             Задруга за солидарно земеделие

             Еко земеделие

Двете страници бяха обвързани и помежду си – всичко, което се публикува на стената в Facebook, ще бъде автоматично публикувано и в Twitter. По този начин и двете аудитории ще имат достъп до актуална информация и в същото среме ще бъдат намалени усилията от гледна точка на администриране на страниците. Публикациите, които ще се прехвърлят автоматично към Twitter, включват:

             промени в „статуса“ (т.е. добавяне на текст);

             добавяне на снимки;

             добавяне на видеоклипове;

             публикуване на хипервръзки;

             публикуване на бележки;

             създаване на събития

5.            Всекидневно поддържане на страниците на ПРСР в Facebook и Twitter и публикуване на актуално съдържание:

Този етап обхваща периода от 27.04.2012 до 02.08.2012. След публикуването на страниците на ПРСР в Facebook и  Twitter се извършва постоянно актуализиране на информацията. Всички новини във връзка с ПРСР се публикуват, като в същото време администраторът на страницата следи за въпроси, коментари и съобщения от страна на потребителите. И двете социални мрежи се наблюдават непрекъснато, за да се гарантира бърза реакция и предоставяне на навременна и адекватна информация при нужда.

Всички новини, които са автоматично публикувани от сайта www.prsr.bg в приложението „Новини“ на страницата на ПРСР в Facebook през посочения период, могат да бъдат видяни в Приложение 1.

Всички новини, които са публикувани ръчно на стената на страницата на ПРСР в Facebook през посочения период, могат да бъдат видяни в Приложение 2.

Всички новини, които са публикувани в профила на ПРСР в Twitter през посочения период, могат да бъдат видяни в Приложение 3.

Адресът на страницата на ПРСР в Facebook е следният:

https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D0%A0%D0%A1%D0%A0/322307237819146   

Адресът на профила на ПРСР в Twitter е следният:

https://twitter.com/prsrbg