100 000 лв. (без ДДС), похарчени за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони в интернет

Съдиите трябва да говорят открито за зависимостите, създавани от административните ръководители
01.08.2012
Министерство на земеделието и храните се отчете пред блога "Отворен парламент – граждански гласове" за "експанзията" си в социалните мрежи
03.08.2012

100 000 лв. (без ДДС), похарчени за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони в интернет

Да си медиен любимец е от огромно значение за политическите фигури. Доктрината „властта в медиите” е сериозно следвана не само от премиера на държавата. Напоследък обаче, традиционните медии не са достатъчен канал, необходимо е и сериозно присъствие в социалните мрежи.

Но дали да имаш Facebook страница и Twitter акаунт е достатъчно, за да бъдеш разпознат в интернет средата?

Може би, за да се достигне медиен пик в социалните мрежи, все пак е необходимо да има и кой да пише за теб в интернет форумите.

Колко струва интернет известността на Програма за развитие на селските райони, провери екипът на „Отворен парламент – граждански гласове”.

През 2011 г. министърът на земеделието и храните одобрява Списък на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., по който ползвател ще бъде Министерство на земеделието и храните през 2011.

Министерството оценява високо въздействието на Facebook и Twitter, които са „сред най-глобално развиващите се мрежи, както в България, така и в цял свят”. Оттам осъзнават факта, че „редица световни институции използват съвременните социални мрежи като информационни портали за своите продукти” и може би това е причината МЗХ, търсейки начини да популяризира Програмата за развитие на селските райони, да включи обявяването на поръчка, чиято цел е разработването на интернет акаунти на Програмата във Facebook и Twitter, „за популяризирането й сред широката общественост и в частност сред по-младото поколение”.

МЗХ продължава с анализа на влиянието на социалните мрежи, като вписва, че изпълнението на тази обществената поръчка ще включва „разработването и поддържането на подобен тип страница …за бърз и пряк достъп до информационни материали на Програмата. Този тип общуване дава и възможност за коментари, както и за обратна връзка с потребителите”.

Видимо е, колко много цени подобен тип комуникация МЗХ, след като предвидената  стойност за дейността за срок от една година е 50 000 лв. без ДДС.

За блога „Отворен парламент-граждански гласове“  МЗХ заявиха, че поръчка е възложена чрез процедура по събиране на оферти от лица, до които са отправени покани. Не можахме да установим кой точно е привнесъл така полезното за популяризирането на Програмата, специфично ноу-хау за създаване и поддържане на Facebook страница и Twitter акаунт. Оттам ни посочиха и конкретните адреси, на които да ги открием, тъй като стана ясно, че Програмата има два Facebook и един Twitter акаунт.  

Определено обаче, успяхме да установим влиянието на създадените интернет инструменти за популяризиране на Програмата, след като се запознахме с тях.

На посочената от МЗХ страница на Програмата във Фейсбук, информация се качва от 4-ти март 2012 г.

Съдържанието, което генерира страницата е чрез споделяне на материали основно от няколко външни източника – Агро.БГ, Fermer.BG, информационна агенция „Фокус”, агенция „КРОСС”.

Изключително рядко управляващите страницата създава свои собствени новини – една от които е съобщението, че Програмата за развитие на селските райони от 4 май 2012г., вече има и Twitter акаунт.

За разлика от Facebook страницата, която към датата на тази публикация все пак е харесана 24 пъти, Twitter акаунтът на Програмата е следван от 3 души. Има 63 съобщения,  които изцяло припокриват информацията от Facebook страницата, което може би обяснява липсата на интерес към това да прочетеш един и същи текст 2 пъти.

Налице е много щедро разгърната кампания в социалните медии – 50 000 лв. за трима последователи в Twitter и 24 харесвания във Facebook. Едва ли има по-ниска степен на ефективност в друга интернет инициатива – в световен мащаб.

Освен всичко друго, двата сайта на Програмата за развитие на селските райони не са интегрирани към социалните медии – нямат бутони за препращане към  Тwitter и Facebook – определено забележителен подход за влияние в мрежата.

Предвидена е и атака във форумите
Експертите в МЗХ разбират, че „онлайн комуникацията придобива все по-голяма популярност и значение в публичното пространство”. За да не остане непокрита от информация ниша, от МЗХ включват в популяризирането на Програмата интернет форумите, защото те „заемат водещо място, като средство за общуване”.

Министерството организира поръчка за „Публикуване на информация за ПРСР в интернет форуми” за срок от една година.  Дейността е оценена пак на 50 000 лв. (без ДДС), като поръчката отново е била реализирана чрез събиране на оферти, от поканени за участие организации. Въпреки нашето настояване, не ни беше съобщен избраният  изпълнител. Що се отнася до присъствието на информация за ПРСР в интернет форумите, тъй като те не са посочени, не успяхме да ги идентифицираме, за да проследим интензитета на споделяне на информация в тях.

За да проверим ще продължи ли комуникацията в мрежата и обратната връзка с потребителите и през 2012 г., се свързахме с МЗХ. Оттам потвърдиха, че през 2012 г. за  присъствието на програмата  в социалните медиите са одобрени нови  50 000 лв.

 

Обяснение, защо в описанието на дейността е включено освен поддържането и изграждане на вече създадените страници на ПРСР във Facebook и Twitter – нямаше. От Министерството обясниха, че този път процедурата по възлагане на обществената поръчка ще бъде обявена публично, през септември.

От новия документ не става ясно, дали публикуването на информация за Програмата в интернет форуми ще продължи и какъв ресурс е заделен за целта.

Приложение 1
  Списък на дейностите по линия на техническа помощ 2012 г.
Приложение 2  Списък на дейностите по линия на техническа помощ 2011 г.