Бъдещето на ски – зона „Алеко” след приемането на Закона за горите