Мистерията НЦИОМ

ДСБ внесе поправката анти-"Витоша ски" (ВИДЕО)
12.07.2012
Нова платформа, разработена от Facebook и CNN ще информира избирателите в САЩ
24.07.2012

Мистерията НЦИОМ

Социологическата агенция, издържана от бюджета на Народното събрание, няма сайт и какво произвежда и кой го използва е пълна мистерия.

Затова се запитахме:
Колко социологически изследвания е направил Националният център за изследване на общественото мнение (НЦИОМ)? Кой е техният поръчител? Колко струва издръжката на Центъра, която е към бюджета на Народното събрание – т.е. плащаме я ние данъкоплатците? Какви изследвания поръчват парламентарните групи в НС, парламентарните комисии и отделните депутати?

Това са само малка част от въпросите, които могат да разбулят мистерията около НЦИОМ, която въпреки публичния си характер, се оказа структура обвита в мъгла.

Именно по тази причина, блогът “Отворен парламент – граждански гласове” потърси отговори на част от тези въпроси, пускайки искане за достъп до обществена информация до главния секретар на Народното събрание.

От получените отговори стана ясно, че от началото на мандата на 41-я парламент НЦИОМ е провел 104 социологически изследвания, които ще видите в таблицата по-долу.

Работните срещи, извършвани анализи и консултации пък са 137 на брой.
От центъра ни преповториха информацията, която и ние имаме – че бюджетът му е част от този на парламента и заявиха, че може да се намери на сайта на Народното събрание. Такава информация, обаче там липсва.

Тези отговори повдигнаха още редица въпроси, заради които “Отворен парламент – граждански гласове” потърси първо по телефона от шефа на НЦИОМ Лидия Йорданова.

От думите й стана ясно, че тя самата била готова да отговаря на нашите въпроси, но ние сме избрали „чиновнически маниер” с достъпа до информация. След въпрос дали има партии, които поръчват на НЦИОМ изследвания и ги плащат сами, госпожа Йорданова съобщи, че се съмнява в „гражданските помисли” на блога и изиска всички въпроси да бъдат зададени според Закона за достъп до информация.

Ето защо по надлежен законов ред отново отправихме въпроси към главния секретар на Народното събрание.

Заявлението, с което искаме изброената по-долу информация е заведено на 11.07.2012 година, което означава, че трябва да получим очакваните от нас отговори на 25.07.2012 година, когато изтича законовият двуседмичен срок за това.

От администрацията на Народното събрание могат да удължат срока с още две седмици, ако преценят, че исканата от нас информация е твърде обемна.

Ето какво искаме още:

1. Устройствен правилник за дейността на Националния център за изследване на общественото мнение (НЦИОМ).

2. Кой е поръчител на всяко от изследванията в Приложение 2.

3. Кой е ползвал резултатите от изброените изследвания – моля посочете за всяко от тях дали достъп до него е получавал народен представител, парламентарна комисия или парламентарна група, извън поръчителя на изследването.

4. Как се разпространяват резултатите от изследванията? Публикуват ли се и къде, ако това се прави в Интернет – посочете линк.

5. Как заинтересованите извън парламента могат да ползват резултатите от изследванията – има ли каталог и възможност за получаване на изследвания – безвъзмездно ли става това или срещу заплащане? Ако има заплащане, какво е то?

6.  Годишните планове за дейността на НЦИОМ за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.

7. Какъв е редът за одобряване на стартиране на изследване от НЦИОМ?

8. Колко души ( по структура) и с каква квалификация работят в НЦИОМ?

9. Колко пресконференции е дало ръководството на института за последните три години и по какви теми?

10. Как НЦИОМ си взаимодейства с външни организации – участва ли в консорциуми, явяващи се и изпълняващи обществени поръчки за изследвания?

11. Как се възлагат изследвания, които са извън годишния план на НЦИОМ, кой е оторизиран да одобри такова изследване?

12. Каква е средната работна заплата в НЦИОМ и какви са правила за нейното формиране?

13. В кое перо от бюджета на парламента е включен бюджетът на НЦИОМ?

14. Колко изследвания има за последните три години, насочени към предварителна и последваща оценка на въздействието на нормативни актове – избройте ги по теми.

15. Какво налага НЦИОМ да се ангажира с оценка на подкрепата на една или друга партия или лидер, представени в парламента – кой поръчва и ползва резултатите от тези изследвания на нагласите?

16. Защо в изследователската практика на НЦИОМ почти липсват изследвания, подлагащи на анализ отношението на различни социални и професионални групи към законодателната дейност на парламента?

17. Има ли Научен съвет към института, ако да, кои са членовете му и какви са пълномощията му?

18. Колко и кои политически партии са поръчвали изследвания на НЦИОМ и какви са тарифите за външни поръчки?

19. Наема ли НЦИОМ външни консултанти по договор – каква сума от бюджета на организацията представляват тези договори за 2009, 2010, 2011 г. – какви специалисти се привличат – предоставете ни списък с експерите, работили по такива договори за последните три години.