Външно без анализ и с много лаконичен отговор на препоръките на ОССЕ за изборите

За дрогата на идеите, които си струва да бъдат споделяни
28.04.2012
Социалните медии срещу забраната за съобщаване на предварителни резултати от изборите във Франция
06.05.2012

Външно без анализ и с много лаконичен отговор на препоръките на ОССЕ за изборите

 

Какви бяха заявките на Външно?

На 27 януари 2012 г., в отговор на парламентарно питане затова какво ще бъде предприето по препоръките от доклада на ОССЕ, министърът на външните работи заяви:

„За разлика от практиката досега, Министерството на външните работи подготвя консолидиран коментар по констатациите и препоръките на ОССЕ. За изготвянето му са привлечени широк кръг от институции, които имат отношение към изборите, в това число и Централната избирателна комисия, комисиите на Народното събрание, Главна дирекция ГРАО на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Върховният административен съд, Сметната палата, Съветът за електронни медии, Българската национална телевизия.

Едва след като съберем коментарите и становищата на тези институции, изготвим нашия анализ и отговор на препоръките на ОССЕ и на Бюрото за демократични институции и права на човека, ще обсъдим евентуални промени в законовата уредба. Това обаче може да се случи, след като всички институции дадат своите коментари. Разбира се, ние се отнасяме изключително положително към всяка организация, която дава своите препоръки за подобряване на процеса в България. Вземаме всички препоръки предвид, анализираме ги внимателно и, разбира се, в крайна сметка решенията ще бъдат взети от Народното събрание, което носи законодателната власт в България.”

  Вчера Mediapool коментира
скромния „аналитичен“ и „консолидиран“ отговор на МВнР по препоръките на ОССЕ.

– Министерски съвет приема доклада на Външно без дискусия.
Единствено вицепремиерът Цветанов прави коментар, в който излага  вижданията на ГЕРБ по отношение на набирането на средства в кампаниите:

„Това, което мога да кажа за управляващата партия днес, и решението, което беше взето от страна на политическото ръководство, е даренията да не бъдат осъществявани, защото смятам, че със законодателството, което беше променено през април месец, даде много ясен сигнал какви са добрите практики в страните от Европейския съюз, а в случая ние ползвахме френския модел – държавата да осъществява необходимата субсидия към политическите партии, които да могат да си реализират кампания, а не да търсим някакви дарителски набирания на средства, които са всъщност от престъпници или от лица, които са с недобра репутация.
Давам за пример пак Марио Николов и мога да отбележа само, че и до ден днешен неговото дело още е сред тези дела, които се наблюдават от Европейската комисия за неприключили – 2005 г. финансиране на кампания и злоупотреби по европейските фондове. Сами си направете равносметка защо това дело още не е приключило.“


Какво представлява изготвеният документ  по препоръките от доклада на ОССЕ?

Можете да прочетете Тук.

Какво предстои?
Днес правната комисия трябва да обсъди проект на становище относно препоръките в доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.“, във връзка с прието от Народното събрание на 3 февруари 2012 г. и обнародвано в ДВ бр. 13 от 2012 г. решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова.