България с план за открито управление – част от глобална инициатива

ЦИК със закъснение и вече без особена полза разсекретява стенограмите си
14.02.2012
Затвореният свят на данните за фирмите или докъде стига корпоративната отчетност
30.04.2012

България с план за открито управление – част от глобална инициатива

България е една от 55 страни, участващи в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ –  Open Government Partnership (GOP).
На 17-18 април 2012 г. в Бразилия, на годишната срещата на страните – участнички в инициативата, бе представен планът за действие на България.
На български документът може да бъде прочетен тук.

В срещата взеха участие 400 високопоставени държавни служители, представители на гражданското общество, фирми от частния сектор. Събитието включваше презентации, дискусии и обсъждания в малки групи, с участието на държавни служители, които отговарят за политиката на открито управление на съответната страна, експерти от гражданското общество в области, като отворени данни, достъп до информация, бюджетиране и предоставяне на услуги, представители на компании от сектора на информационните технологии и др.

България беше представлявана от началника на кабинета на министър -председателя  Румяна Бъчварова.

От неправителствения сектор участва Гергана Жулева от Програма достъп до информация.

При посещението си в България на 5 февруари 2012 г., държавният секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви: „Неотдавна България се присъедини към Партньорството за открито управление, чието начало беше поставено от президента Обама и Бразилия като съпредседател. Ние очакваме да работим с България при осъществяване на нейния план за действие за подобряване на прозрачността и отчетността на държавното управление.”

Какво е OGP?

OGP е международна инициатива, насочена към осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, усилване на гражданското участие, борба с корупцията, използване на новите технологии, за да направят управлението по-открито, ефективно и отговорно.

Инициативата  бе официално стартирана на 20 септември 2011 г. от осем държави – Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Обединеното кралство и Съединените щати. Към страните – основателки се присъединиха 43 държави, които разработиха планове за действие за открито управление.
Общо 55 правителства подписаха  декларацията за открито управление, с която стават част от инициативата.

Население на 55-те страни, участващи в OGP, е 1.93 милиарда.

Годишната среща  в Бразилия беше открита от Президента на страната Дилма Русев и държавния секретар на САЩ  Хилари Клинтън

Какво предвиждат плановете на различните страни?

Прегледът на 35 от плановете за действие на страни от Северна и Южна Америка, Европа, Близкия Изток и Африка – показва широка гама от различни приоритети, отразяващи  уникалния контекст на всяка една тях.

Най – често поеманите ангажименти  за открито управление се отнасят до:

Иновации в публичните механизми за отчетност, например като барометъра на откритостта в Словакия и подобни инициативи в Перу и Доминиканската република.

Портали за отворени данни, обхващащи всичко от статистика за извършени престъпления и финансиране на политическите партии, през местните бюджети и възлагане на обществени поръчки (предложени от Чили, Естония, Израел, Италия, Йордания, Перу, Румъния, Испания и Танзания).

Нови правни и институционални механизми, включително създаването на нови държавни агенции (Перу и Уругвай), промени в законите за достъп до обществена информация и достъпа до публични информационни системи (Канада и Хърватска),  нови закони за борба с корупцията / стратегии (Естония, Йордания и Перу).

Подобрено предоставяне на обществени услуги, интерактивна карта на водните източници в Танзания, дигитализиране на медицинска документация в Испания, нови и усъвършенствани електронни портали за предоставяне на услуги на гражданите в Италия, Израел, Танзания и Уругвай.

Прозрачност при използването на  природните ресурси – Украйна и Колумбия са подписани Инициатива за прозрачност в добивната промишленост, докато от  България, Колумбия и Канада се предлагат мерки  за  увеличаване на прозрачността на концесионираните природни ресурси и приходи от концесии  (на национално и местно ниво).

Международна помощ – Испания и Канада  се ангажират  да направят своите агенции за развитие по-прозрачни и да следват добрите практики и стандартите за отчетност на международната помощ.

Почтеност в публичната сфера – въвеждане на нови закони за защита на лицата, докладвали за корупционни престъпление в Словашката република и Черна гора.

Бюджети, достъпни за контрол и участие на гражданите (citizens’ budgets) –  България, Хърватска и Танзания са за създаване на т. нар. „Бюджет за гражданите”, съдържащ кратко описание на промените, които се правят в политиките и във финансирането на отделни, важни за гражданите сектори на национално и / или местно ниво, осигуряване на публичен достъп до бюджета информация и предоставяне на информация за разходването на публичните ресурси на ясен и достъпен за гражданите език.

Eлектронни петиции – Украйна, Словашката република, Молдова и Черна гора въвеждат онлайн портали за електронна петиция – за събиране на мнения и по-бързо и ефективно даване на обратна връзка на предложенията на гражданите.

Състезания и награди – Уругвай, Израел, Италия, Йордания и Колумбия са за въвеждане на спонсорирани от правителството награди  за насърчаване на частния сектор и държавните агенции за по-добро използване на правителствени данни.

Снимки: CNTV.CN