Изгубен в превода или в очакване на връзка с кораба-майка…