Президентството с правила за дейността на обществените съвети

Годишен доклад на БХК
22.03.2012
Със СРС-та ГЕРБ ще бори изборните престъпления
17.04.2012

Президентството с правила за дейността на обществените съвети

Източник: www.president.bg

Сред обещанията на президента Плевнелиев, дадени в предизборната кампания са следните ангажименти:

– да отвори вратите на президентството за гражданското общество;

– да утвърди президентската институция като център на обществен дебат;

– президентството да отвори врати за национално представените работодателски и синдикални организации, за граждански обединения и неправителствени организации и други, които да участват в съветите към президента.

В първата си реч пред парламента президентът Плевнелиев заяви: „Един президент не се оценява по неговата популярност. Преди всичко се оценява по това, какво обществото е постигнало в неговия мандат. Винаги има изкушението президентът просто да се превърне в критик с надеждата, че това ще му донесе рейтинг. Моята стратегия е друга – президентството ще наблюдава стриктно институциите да не подменят приоритетите на нацията в името на краткосрочни цели. Обществените съвети към президента няма да функционират като кабинет в сянка, а като форум за дискусия, център за дебати по приоритети, по политики за устойчиво развитие на нациите. Активен, прозрачен диалог и генериране на решения – това е целта на съветите, които ще заработят към президентството. В тях ще поканя представители на различни политически партии, депутати, министри, представители на работодателските организации, профсъюзи, представители на регионите, на академичната общност, но и гражданите. Гражданското общество ще бъде задължително в центъра на моята дейност. Ще създавам и съдействам за работещи механизми за оползотворяване на гражданската инициатива и енергия.“

Президентът заяви, че заседанията на консултативните съвети с изключение на тези, свързани с националната сигурност, ще се предават пряко през страницата на президентството.

На 29 март 2012 г. в сайта на президентството са публикувани правила за устройството и дейността на съветите към президента.

Към aдминистрацията на президента се създават съвети по външна политика, отбрана и сигурност; правен съвет; съвет за “Духовност, култура и национална идентичност”; съвет за “Развитие на регионите и националната инфраструктура”, съвет по “Икономическо развитие и социални политики” и съвет за “Наука и образование”.

Съветите все още не са започнали да функционират и не са ясни критериите, по които ще се подбират участниците в тях.

Дни преди клетвата си пред парламента, президентът каза пред БНР:Още в първия месец ще заработят пет съвета към президентството. Искам да променя формата, по който ще работят, те ще имат първо много ясни и категорични предварително подготвени програми, за да може хората, като идват там, наистина да бъдат подготвени, да не се превръщат в една говорилня.“

Според публикуваните правила, съветите ще действат като консултативни органи при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от президента.

Ще участват представители на администрацията на президента, на държавни органи и местното самоуправление, представители на гражданското общество, експерти и общественици.

Определено е, че съветите се организират и ръководят от секретаря на президента, който отговаря за съответната дейност. Сeкретарят  изготвя годишна индикативна програма и тримесечна работна програма за дейността на съвета, които се публикуват на интернет страницата на президентството.

Президентът има общо 10 секретари, отговорни за:
–  отбрана и сигурност;
–  правни въпроси;
–  духовност, култура и национална идентичност;
–  икономика, развитие на регионите и инфраструктура;
–  икономика, инвестиции и иновации;
–  наука и образование;
–  здравеопазване и социални политики;
–  вътрешна политика;
–  прессекретар.

Месец преди провеждане на заседание на съвета, секретарят, отговорен за  съответния съвет,  определя участниците в зависимост от темите.

Записано е, че  редът за определяне на участниците се посочва в Правилата за работа на администрацията на президента, които обаче не са достъпни на сайта на президентството.

От определения за участник в обществен съвет се изисква да изпрати писменото становище по темите, което се публикува на интернет страницата на президентската институцията.

Приемайки да участват в заседанията на съветите, участниците се съгласяват техните имена, изказани мнения и присъствия на записите да бъдат предоставяни на трети лица и публикувани в интернет.