За корупцията в горския сектор

Тома Белев за проблемите и последиците за горите след скандалните поправки на управляващите
30.03.2012
Индекс на медийната устойчивост – България, 2011
16.04.2012

За корупцията в горския сектор

 

Емил Димитров, депутат от ГЕРБ: Държавата е наша и гората е наша, ще правим каквото си искаме, с вас и без вас!

 

Инж. Димитър Джоков, Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България“ и член на УС на БУЛПРОФОР — Сдружение на лесовъдите на частна практика и горските предприемачи пред блога „Отворен парламент — граждански гласове“:
за това кой диктува правилата в дървопреработвателния бранш и сектор горско стопанство;
– за наложения нечестен регламент, ликвидиращ малкия и среден бизнес в дърводобива и дървопреработването;
– за кръга от фирми около депутата от ГЕРБ Емил Димитров;
– за мащабите на корупцията;
– за отрития конфликт на интереси при приемането на закони;
– за порочните практики във функционирането на българската стокова борса;
– за арогантността, неравнопоставеността и търговията с влияние в горския сектор.


Приложение: Заповед на МЗХ, Югозападно държавно предприятие. Директорът, който я е публикувал е уволнен.

Заповед за продажба на стояща дървесина

Снимка: Новините БГ