Тома Белев за проблемите и последиците за горите след скандалните поправки на управляващите

За три години подкомисията по СРС не е уведомила нито един гражданин за незаконно подслушване
29.03.2012
За корупцията в горския сектор
31.03.2012

Тома Белев за проблемите и последиците за горите след скандалните поправки на управляващите

Тома Белев, бивш директор на природен парк Витоша за блога „Отворен парламент – граждански гласове“ след пресконференцията на „За да остане природа в България“, посветена на проблемите и последиците за горите след приетите на второ четене в комисията по земеделието и горите поправки в Закона за горите,
позволяващи безконтролно застрояване на горските територии със съоръжения, открити обекти за спортни дейности;
безконтролно изсичане на малки имоти до 2 ха;
застрояване на земеделски земи;
запазване на възможността съществуващите писти да се отдават без търг или конкурс за 10 г. на собствениците на лифтове и влекове и даване на възможност на министъра на земеделието и горите да определя по административен път кой точно ще получи това право;
за първи път в историята на България от 1934 г. държавата дава възможност на частни лица да стоят в защитени територии и държавни гори.