За три години подкомисията по СРС не е уведомила нито един гражданин за незаконно подслушване

След 3 месеца анализ ЦИК не посмя да назове проблемите пред Изборния кодекс
23.03.2012
Тома Белев за проблемите и последиците за горите след скандалните поправки на управляващите
30.03.2012

За три години подкомисията по СРС не е уведомила нито един гражданин за незаконно подслушване

Звеното в парламента се заело и с част от случая “Мирослава”

Нито един гражданин не е уведомен за използвано спрямо него незаконосъобразно СРС за трите години съществуване на подкомисията, контролираща специалните разузнавателни средства. Това показва проверка на блога “Отворен парламент – граждански гласове”.

От справка на парламентарното звено става ясно, че в него от 2010 година до момента са постъпили 12 жалби за използване на СРС, като обработени от тях са осем, а по три все още не е взето решение.

Подкомисията по СРС е преценила, че в нито един от осемте случая използваните способи за проследяване или подслушване не са прилагани неправомерно, затова и депутатите, съставляващи звеното, не се известили жалбоподателите.

Според Закона за специалните разузнавателни средства (чл. 34з) парламентарното звено “уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно специални разузнавателни средства”.

Според нормативния акт това не се прави, когато тази информация може да доведе до опасност за живота и здравето на служителите под прикритие, или до разкриване на оперативните способи и техническите средства.

От справката, изготвена от комисията, не става ясно дали спрямо гражданите, които са подали жалби са използвали незаконно СРС-та или не. И ако са били подслушвани, дали разкриването на този факт ще доведе до потенциална опасност. Факт обаче е, че няма нито едно уведомление.

Друг известен факт е, че звеното, което трябва да контролира използването на СРС и достъпа до трафични данни, няма достатъчно технически персонал, както и че не са запълнени квотите от експерти, които трябва да осигуряват работата на комисията.

По правилник комисията трябва да се подпомага от експертен състав от 15 служители, които се посочват на паритетен принцип от политическите групи – на длъжности „държавен експерт“, „главен експертен сътрудник“ и „главен специалист“. За експертните длъжности се изисква висше образование и 5-годишен юридически стаж или 5 години стаж в службите за сигурност, службите за обществен ред и Министерството на отбраната.

Всяка от парламентарните групи има право на двама експерти, които се занимават именно с обработване на сигнали и документация. Парламентарната група на “Атака” трета година не беше намерила време, за да излъчи свои кадри, които да участват в работата на комисията. Това се случи едва преди няколко месеца. Което поставя въпроса и за темпа на работа.

Подкомисията се зае и с част от случая “Мирослава”

По неофициална информация в момента подкомисията по СРС се е заела с част от случая “Мирослава”.

В нея е постъпила жалба от бащата на самоубилия се, според официалната версия на МВР, основен свидетел и заподозрян по случая в Перник – Стойчо Стоев – Чочо.

Поради многото неизяснени данни около неговото мистериозно самоубийство в апартамента му пред конвоиращите го полицаи, бащата на Чочо е поискал подкомисията да провери дали синът му е бил подслушван.

Ако се окаже, че Стойчо Стоев е бил “закачен” на СРС, се предполага, че информация от неговите разговори може да внесе яснота по случая, с който се занимават две комисии в парламента – една, избрана от НС, в която влизат само депутати от ГЕРБ и една алтернативна, която сформира опозицията.