Позиция на фондация "Отворени проекти" в полза на употребата на софтуер с отворен код от държавната администрация

Нараства наблюдението и филтрирането на информация в интернет
21.03.2012
Световната война 3.0
09.04.2012

Позиция на фондация "Отворени проекти" в полза на употребата на софтуер с отворен код от държавната администрация

От блога на Пейо Попов:

Публикувам позиция на Фондация „Отворени проекти“ по повдигнатата дискусия, породена от плащането на поредния „данък Майкрософт“. Ако сте водили поне веднъж дискусия по темата – няма да научите нищо ново. Целевата аудитория е незапознати с темата политици, чието съзнание не бива да се натоварва с детайли, но все пак може да е полезна и на вас:

Отчитайки и взимайки предвид:
1. Закъснялото обсъждане на проблема за използване на софтуер с отворен код в администрацията
2. Необходимото време, за да се оцени ефектът, планира и извърши такава миграция
3. Проблемите, посочени по-долу, с които се характеризира настоящата ситуация

Считаме, че първа стъпка към използването на предимствата, които софтуерът с отворен код може да ни даде е въвеждането и използването на отворени файлови формати в Държавната администрация.

Ние от Фондация „Отворени проекти“ препоръчваме и подкрепяме
Използване на софтуер с отворен код и отворени файлови формати за съхранение и обмен на информация, които не обвързват потребителя с определен производител на софтуер и не налагат никакви ограничения за създаването и използването им за обмен на информация.

Те ще разрешат следните проблеми, с които се характеризира настоящото състояние:

1. Гражданите се задължават да извършат допълнитени разходи за закупуването на софтуерни продукти, за да могат да обменят информация с тяхната собствена държава.
2. Държавата изпада в технологична и икономическа зависимост от единствен производител на софтуерни продукти, като сама го поставя в монополна позиция и на практика се задължава да приеме всякакви неизгодни ценови и договорни условия.
3. Държавата губи контрол над собствената си информация, чрез „заключването“ на информацията в затворени файлови формати, които може да достъпи единствено чрез софтуер, който е принудена да закупува на всяка цена.
4. Държавата няма гаранции, че ще има приемственост между по-новите и по-стари версии на софтуера предоставен от фирмата монополист. Което прави използването на „затворените“ формати опасно за архивните данни на администрацията.

И ще донесат следните ползи:
1. Достъп – Използването на отворени файлови формати гарантира, че държавата ще може винаги да достъпи своята информация, без разходи и без зависимости.
2. Избор – Вместо налагането на единствен производител на софтуер, отворените формати ще създадат възможност за конкуренция и постигане на най-добри условия и цени.
3. Съвместимост – Държавата може да разработи информационни системи, които отговарят на нуждите ѝ и да осигури съвместимостта им с всички други системи, които използват отворени формати.

Поради тази причина правим следните препоръки:
Проблемите могат да бъдат решени и ползите могат да бъдат реализирани, ако правителството използва:
1. законодателната си инициатива за промени;
2. извърши промени в подзаконовите нормативни актове и
3. използва правомощията си като определя изискванията в обществените поръчки, за да наложи и изисква всички ползвани софтуерни решения да създават и обменят информация само и единствено в отворени файлови формати формати.