Годишен доклад на БХК

Когато Журналистиката срещна Данните
21.03.2012
Президентството с правила за дейността на обществените съвети
04.04.2012

Годишен доклад на БХК

Тревожни развития в ключови сфери отбелязва Българският хелзинкски комитет (БХК) в годишния си доклад за състоянието на правата на човека в България през 2011 г. Докладът беше представен на 21.03.2012 г. на специална пресконференция в София. БХК отбелязва, че положението с правата на човека пропада или остава на тревожно ниско ниво в много области, особено при независимостта на съдебната власт, свободата на изразяване, употребата на сила и оръжие от полицейските органи, условията в затворите и следствените арести, правата на етническите и религиозните малцинствa.

Теми:

Дискриминация,
Етнически малцинства,
Хора с увреждания,
Права на жените,
Права на децата,
ЛГБТ права,
Бежанци и мигранти,
Затвори и арести,
Независимост на съдебната власт,
Свобода на изразяване,
Достъп до информация,
Език/престъпления на омразата,
Вероизповедания,
Други