Мнозинството отново отхвърли искане за анкетна комисия за политическия натиск на министър Цветанов върху съдебната власт

За първи път премиер прибягва до Закона за достъп до обществена информация
05.03.2012
12 март Световен ден срещу киберцензурата
12.03.2012

Мнозинството отново отхвърли искане за анкетна комисия за политическия натиск на министър Цветанов върху съдебната власт

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мотиви към проекторешението
за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на оказан системен политически натиск от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, ограничаващ независимостта на съдебната власт и адвокатурата, както и системното пренебрегване на презумпцията за невинност

В последните две години и половина се наложи като трайна тенденция оказването на системен политически натиск върху съдебната власт от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, което сериозно засяга авторитета на правосъдието и ограничава независимостта на съдебната власт. Чрез своите публични изказвания вътрешният министър насажда недоверие в съдебната власт посредством изразяване на оценки и квалификации по отношение на неприключили съдебни производства и актове на съда.

Оказва се системен натиск върху съда да не зачита презумпцията за невинност. Вътрешният министър съзнателно и целенасочено отправя обвинения към съда в съпричастност към извършването на тежки престъпления. Това поведение на г-н Цветан Цветанов е недопустим опит за въздействие върху вътрешното убеждение на съдиите, което подкопава фундаментални принципи на правовата държава.

Ескалацията на арогантността на вътрешния министър стигна своя връх с обвиненията към председателя на Съюза на съдиите г-жа Мирослава Тодорова, че „обслужва интересите на организираната престъпност“ и че умишлено е забавила дело за изнасилване на две момичета. Това изказване провокира справедлива ответна реакция на магистрата, която на свой ред заведе дело срещу министъра за клевета.

Потресаващо беше и изявлението на вътрешния министър, в което заяви, че занапред операциите по залавяне на освободен с акт на съда обвиняем ще се кръщават на имената на съдиите. След това изказване последва полицейска операция с абревиатура Р.А.Л.И.Ц.А, което беше персонално насочено към председател на съдебен състав, изменил мярката за неотклонение на обвиняем. Това за пореден път потвърждава безотговорната дейност по подронване авторитета на институциите.

В опит да оправдае проблемите, които изпълнителната власт има по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията, със своите изказвания вътрешният министър дискредитира както съдебната власт, така и адвокатурата. С призивите си Висшия съдебен съвет да контролира адвокатите, тъй като те внасяли дисбаланс в процеса, г-н Цветан Цветанов демонстрира непознаване на фундамента на правовата държава и поставя под съмнение правото на независима адвокатска защита на гражданите в справедлив съдебен процес.

Войната между институциите прехвърли границите на българската държава и провокира Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) да вземе отношение по проблема. Така един от основните изводи от доклада на ЕАС за независимостта на съда в България беше, че „нереалистичните очаквания за тежки присъди и предположенията и дори обвиненията на Министъра на вътрешните работи за корупция и липса на компетентност от страна на съдиите, излагат на риск независимостта на съдебната система и сериозно нарушават върховенството на закона“. Експертизата на международната организация за независимостта на съда е изпратена до Европейската комисия, Съвета на Европа и Венецианската комисия.
Постоянните нападки и обвинения към съдебната власт неминуемо се отразиха и върху констатациите на Европейската комисия в междинния доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Липсата на взаимодействие между институциите, генерирано от постоянните нападки на вътрешния министър, води до липса на реални резултати и това неминуемо се отразява върху констатациите. В препоръките си от доклада през юли 2011 г. Комисията обърна внимание именно на подобряване на съдебната практика, организацията на прокуратурата и сътрудничеството между съдебната власт, полицията и другите административни органи. Това не беше изпълнено и именно затова днес получихме този негативен доклад.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов носи основна отговорност за отсъствието на ефективно взаимодействие между институциите за справяне с престъпността и корупцията. Нещо повече, то преднамерено и целенасочено възпрепятства това взаимодействие чрез непрекъснатите обиди и клевети по адрес на представители на независимата съдебна власт, които нерядко квалифицира и като мафия. Дори министър-председателят Борисов няколко пъти беше принуден да се разграничи от поведението на министъра си, като поиска той да поднесе извинения.

Компрометирането на съдебната власт от страна на вътрешния министър ще води и занапред до тези тежки констатации за липсата на реформа в съдебната власт и за липсата на резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията. Този извод произтича от факта, че механизмът за сътрудничество и проверка няма да отпадне по отношение на България.

Предвид гореизложеното предлагаме да се създаде Временна анкетна комисия, която да изясни случаите на оказван системен политически натиск от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов по отношение на съдебната власт и да предложи на НС съответно решение и мерки.

Искането за анкетна комисия беше отхвърлено, от 125 гласували само 49 гласуваха „за“, 74 – против, двама се въздържаха. В кулоарите след дебатите депутати от различни парламентарни групи изразяваха недоумение от липсата на рефлекси на самата съдебна власт и на определени съдийски среди срещу този явен натиск. На въпрос защо не се е изказал и той в подкрепа на съдебната власт, народен представител от Коалиция за България заяви: „Няма да го направя, защото този съдийски позор е резултат и от поведението на самите съдии. Ако искаха да запазят достойнство, защо поканиха министър Цветанов на Форума в хотел „Радисън“ в понеделник? Какво място има министърът на вътрешните работи на събрание на съдиите? Когато Цветанов започна да им дава указания, те просто трябваше да станат, да си излязат и да го оставят сам. Но не го направиха, защото това беше постановка за взаимна легитимация.“

Източник: Правен свят